تقسیم وقف بین موقوف علیهم

ابتدائاً باید اشاره کنیم که تقسیم منافع مال موقوفه با تقسیم خود وقف بین موقوف علیهم متفاوت است بدین شکل که تقسیم منافع مال موقوفه جزء ضروریات عقد وقف می باشد و مقتضای ذات آن است ولی تقسیم مال موقوفه جزء موارد نادر است و تنها با وجود یک سری شرایط خاص و استثنائی امکان دارد که در مقالات پیشین به آن اشاره شد.

تقسیم مال وقف

تقسیم مال مشترک زمانی امکان دارد که مالی بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به صورت مشاع باشد و تقسیم نیز یعنی سهم هر یک از شرکاء در ملک مشاع به طور دقیق مشخص و تعیین گردد.

تقسیم از دو طریق انجام می گیرد:

1- از طریق تراضی شرکاء که در ماده 591 به آن اشاره شده است (تقسیم اختیاری)

2- از طریق حکم دادگاه که آن هم در ماده 591 آمده است (تقسیم اجباری)

مطابق ماده 591 قانون مدنی هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط به اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.

تقسیم وقف بین موقوف علیهم

در مورد اوقافی که موقوف علیهم نسل های متوالی باشند تقسیم آن بین موقوف علیهم جایز نیست مگر اینکه بین آنان نزاع شود که در صورت احراز شرایط ماده 88  و 349 قانون مدنی مال موقوفه قابل فروش است و بنابراین تقسیم آن جایز می شود ولی این تقسیم نسبت به نسل های آینده نافذ نیست و آنها می توانند تقسیم را به هم بزنند. برخلاف تقسیم منافع مال موقوفه بین موقوف علیهم که مطلقاً جایز است.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری که تخصص لازم و کافی در زمینه ی دعاوی وقفی را دارند آماده ی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش اوقاف و امور وقفی توضیح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

کلمات کلیدی: افراز و تقسیم مال وقفی, تقسیم مال وقف بین موقوف علیهم , ماده 591 قانون مدنی,  ماده 88 و349 قانون مدنی

تگ: موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی, وکیل پایه یک دادگستری, وکیل دعاوی وقفی, وکیل دعوای تقسیم و افراز مال موقوفه , وکیل تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم, وکیل وقف,موسسه حقوقی متخصص در امور اوقاف و اراضی وقفی ,مشاوره حقوقی در مورد وقف

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در اعتراض به افراز و تقسیم مال وقفی با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی مشارکت در ساخت هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست