تقسیم ملک وقفی از ملک وقفی از دیدگاه قانون مدنی

با توجه به تعاریفی که در مقالات پیشین از وقف ارائه شد باید گفت که: مطابق با ماده 82 قانون مدنی هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به عنوان وکیل یا امین واقف به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره عمل نماید. بنابراین تفاوتی میان آنکه واقف یکی باشند یا بیشتر در امکان تقسیم وقف از وقف وجود ندارد.

اما چنانچه واقف اشاعه و ارتباط بین دو وقف را شرط کرده باشد باید از مقصود وی پیروی شود.

لازم به ذکر است که با توجه به مقرراتی که در مورد وقف وجود دارد در مواردی که تقسیم به نفع موقوفه بوده و با مقصود واقف تعارض نداشته باشد مانعی نخواهد داشت.

و با توجه به متن ماده 597 قانون مدنی باید گفت که مقصود از تقسیم ملک وقفی تقسیم منافع آن مال بین موقوف علیهم است زیرا آنچه در اثر وقف به دست می آید حق انتفاع از مال موقوفه است نه مالکیت کامل آن.

لازم به ذکر است که در تقسیم وقف از وقف نیز باید مقررات حاکم منجمله قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 57 را مراعات نمود.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری که تخصص لازم و کافی در زمینه ی دعاوی وقفی را دارند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش امور وقفی و افراز ملک وقفی توضیح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

کلمات کلیدی: افراز ملک وقفی از ملک وقفی ,تقسیم ملک وقفی از ملک وقفی از دیدگاه قانون مدنی ,ماده 82 و 597 قانون مدنی ,قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 57

تگ: وکیل دعاوی وقفی, وکیل دعاوی تقسیم ملک وقفی ,افراز ملک وقفی, تقسیم ملک وقفی از ملک وقفی از دیدگاه قانون مدنی, ماده 82 قانون مدنی, قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 57, وقف, موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی, وکلای پایه یک دادگستری, ماده 597 قانون مدنی,وکیل وقف,موسسه حقوقی متخصص در امور اوقاف و اراضی وقفی ,مشاوره حقوقی در مورد وقف

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در اعتراض به افراز ملک وقفی از ملک وقفی با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی مشارکت در ساخت هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

 

فهرست