اعتراض به دستور اجرایی اسناد لازم الاجرا

اسناد لازم الاجرا

اسناد لازم الاجرا سند عادی یا رسمی است که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجرای مدلول سند باشد سند رسمی مانند سند رسمی طلب و سند عادی مانند چک.

قانونگذار به ذینفع این اسناد اجازه داده است که بدون مراجعه به محاکم قضایی و طی مراحل مختلف طولانی رسیدگی به مرجع تنظیم کننده سند یا اداره ثبت حسب مورد مراجعه و با اخذ دستور اجرایی ، صدور اجراییه را درخواست نماید.

در مواردی دیده شده است که دستور اجرایی یا عملیات اجرایی از طرف ذینفع فاقد شرایط قانونی است یا تشریفات عملیات اجرایی مطابق قوانین و مقررات ثبتی اجرا نشده است در این صورت شخصی که متضرر است می توانند با راهنمایی و مشاوره وکیل به دستور یا عملیات اجرا اعتراض کند.

اسناد لازم الاجرا

دستور اجرا

دستور اجرا دستوری است که با آن سند رسمی و یا در حکم رسمی مثل چک حسب مورد به وسیله اداره ثبت یا سردفتر تنظیم کننده سند قابل اجرا است.

نمونه اسناد لازم الاجرا

  1. ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک 1310 در خصوص اسناد رسمی مبتنی بر دیون و سایر اموال منقول
  2. ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک 1310 در خصوص اسناد رسمی معاملات املاک ثبت شده
  3. رأی داوری بورس موضوع ماده 11 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار 1345
  4. رسیدگی به کمیسیون ماده 77 در خصوص اختلاف مودی و شهرداری در خصوص عوارض ماده 77 و 103 و 110 قانون اصلاح شهرداری
  5. مطالبه وجه چک
  6. مطالبات سازمان تأمین اجتماعی جهت حق بیمه و خسارت و جریمه نقدی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی

 

جهت اعتراض به دستور اجرایی اسناد لازم الاجرا هر کدام از اسناد فوق شما شهروندان می توانید با مراجعه به هیأت وکیل های پایه یک دادگستری موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی در پی احقاق حقوق از دست رفته خویش برآیید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)
فهرست