اشخاصی که حق ثبت طرح صنعتی دارند

1- طراح طرح صنعتی

چنانچه دو یا چند نفر به طور مستقل طرح واحدی را طراحی کرده باشند در این که کدامیک از آن ها حق ثبت طرح را دارند در قوانین ملی کشور ها رویه متفاوت می باشد .

در قانون ایران طبق قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و آیین نامه اجرایی مربوط ، نظام اولین ثبت پذیرفته شده است .که طبق دیدگاه این نظام پدید آورنده طرح کسی است که اظهارنامه ثبت طرح را برای اولین بار به مرجع ثبت تسلیم کرده باشد .

حال اگر پدید آورنده طرح شخصی که طرح را به ثبت رسانیده نباشد ، می تواند علیه کسی که طرح او را به ثبت رسانیده دادخواست ابطال طرح صنعتی را ارائه نماید .

طبق بند ( ج ) ماده 5 قانون مصوب 86 که به موجب ماده 23 قانون یاد شده قابلیت تسری به طرح های صنعتی نیز دارد ، چنین بیان داشته که هرگاه دو یا چند نفر مستقل از دیگری ، طرح صنعتی واحدی را طراحی کرده باشند ، شخصی که اظهارنامه طرح خود را زودتر تسلیم کرده و یا در صورت ادعای حق تقدم هرکدام بتوانند اثبات کنند که در تاریخ مقدم اظهارنامه ثبت خود را به صورت معتبر تسلیم کرده اند ، حق ثبت طرح را خواهد داشت .

2- گروه طراحان

طبق ماده 24 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 در صورتی که دو یا چند نفر به طور اشتراکی طرحی را ایجاد کرده باشند و طراح ها همان متقاضیان ثبت طرح باشند ، طرح صنعتی مورد درخواست ثبت به طورمشترک به نام همه ی آنها به ثبت می رسد و حقوق ناشی از ثبت طرح متعلق به همه آنها می باشد .

در طرح اشتراکی ، مالکین مشترک طرح صنعتی نمی توانند بدون رضایت سایر مالکین سهم خود را منتقل یا در رهن قرار دهند ولی می توانند بدون رضایت بقیه مالکین مشاع از طرح صنعتی استفاده کنند مگر اینکه  در قرارداد خلاف آن تصریح و مورد توافق قرار گرفته باشد .

هم چنین مالکین مشترک طرح نمی توانند بدون رضایت بقیه مالکین مشاع مجوز بهره برداری انحصاری یا غیر انحصاری صادر نمایند .

چنانچه بین مالکین مشترک طرح در رابطه با طرح صنعتی اختلافی بروز کند باید مرجعی وجود داشته باشد تا آنها بتوانند به آن مراجعه و احقاق حق نمایند این مرجع می تواند یک مرجع بالای اداری یا قضایی باشد .

3- طرح ناشی از استخدام

چنانچه طرح صنعتی در اجرای یک قرارداد استخدام توسط مستخدم طراحی گردد طبق بند ( ه ) ماده 5 قانون مصوب 1386 حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود مگر آن که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد .

اگرچه طبق ماده فوق الذکر حقوق مادی ناشی از ثبت طرح صنعتی متعلق به کارفرماست ولی در هر صورت حقوق معنوی طرح که وابسته به شخصیت پدیدآورنده آن است ، متعلق به طراح می باشد و نام طراح یابد توسط متقاضی ثبت طرح به مرجع ثبت اعلام شود .

با توجه به اهمیت قرارداد استخدام در این مورد و اینکه این قرارداد از موارد اختلاف می تواند در ارتباط موضوع خیلی مهم باشد می بایست به صراحت در رابطه با حقوق مادی ناشی از ثبت طرح های صنعتی تعیین تکلیف شود و همه فروض پیش بینی شود .

4- طرح ناشی از قرارداد

طرح صنعتی ناشی از استخدام با طرح صنعتی ناشی از قرارداد متفاوت می باشد اگرچه دارای احکام مشترک و یکسانی می باشند .

اگر طرح صنعتی ناشی از قرارداد باشد حقوق مادی آن متعلق به کارفرماست مگر آنکه خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد .ولی حقوق معنوی طراح ، متعلق به اوست و متقاضی ثبت تکلیف دارد نام طراح را در اظهارنامه ذکر نمایند . در طرح صنعتی ناشی از قرارداد نیز مانند طرح صنعتی ناشی از استخدام می بایست مقررات و احکام مربوط به طرح صنعتی ناشی از قرارداد به صراحت و به طور شفاف پیش بینی شود تا از بروز اختلاف و طرح دعاوی مختلف در مراجع قضایی جلوگیری شود .

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 4)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست