استقلال شرط داوری در حقوق داخلی

در حقوق داخلی ایران آیا شرط داوری نسبت به عقد اصلی دارای استقلال می باشد و یا خیر؟ بدیهی است چنانچه شرط مزبور را یک امر تبعی و وابسته به قرارداد اصلی بدانیم در صورت بطلان عقد، شرط داوری نیز باطل می گردد. در نتیجه با وجود بطلان عقد، شرط داوری نیز اساساً بی اعتبار خواهد شد و چنانچه رأی از سوی داور در آن خصوص صادر گردد فاقد اعتبار خواهد بود. ولیکن هرگاه شرط داوری را مستقل از عقد اصلی بدانیم ادعای بطلان عقد تأثیری در شرط داوری نخواهد داشت و داور این اجازه را خواهد داشت رأساً و با اختیارات حاصله از شرط داوری در خصوص اعتبار و یا بی اعتباری عقد اظهارنظر نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.( استقلال شرط داوری )

استقلال شرط داوری

استقلال شرط داوری در قانون آئین دادرسی مدنی

مستنبط از قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی، شرط وجود مستقلی نسبت به عقد نخواهد داشت و آثار بطلان عقد به شرط نیز قابل تسری است. ماده 461 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر داشته « هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر می نماید». فلذا در هر مرحله ای از موضوع داوری خواه اینکه موضوع از سوی هر یک از طرفین دعوی و یا دادگاه به داور ارجاع شده یا نشده باشد. دادگاه حسب درخواست متقاضی بدوا در خصوص وجود اصل معامله یا قرارداد داوری رسیدگی و اظهارنظر مینماید، تعیین داور یا صدور رأی داوری منوط به رسیدگی نهایی در ارتباط با مورد تقاضا یاد شده می باشد. سوالی که در آن رابطه قابل طرح است اینکه چنانچه طرفین قرارداد تصریح نمایند، رسیدگی به اختلاف در اصل قرارداد نیز با داور است آیا شرط مزبور در اجرای ماده 10 قانون مدنی لازم الاتباع است یا خیر؟ در پاسخ به نظر می رسد ماده 461 قانون آئین دادرسی مدنی جزء قواعد آمره باشد هرگونه توافق برخلاف مقررات ماده مزبور فاقد وجاهت قانونی بوده و در نتیجه شرط مزبور بی اعتبار می باشد.

بیشتر بخوانید :  داوری سازمانی در دعاوی تجاری

استقلال شرط داوری در قانون داوری تجاری بین المللی ایران

در مقررات داوری تجاری بین المللی ایران شرط داوری امری مستقل از قرارداد اصلی قلمداد گردیده و شرط مزبور به عنوان امری مستقل و غیر وابسته نسبت به عقد اصلی در نظر گرفته شده است. بند یک ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی مقرر داشته: « داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم کند». شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت نامه ای مستقل تلقی می شود. تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود. بنابراین چنانچه موضوع اختلاف واجد خصیصه داوری بین المللی بوده باشد شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی بوده و داور حق دارد رأساً در خصوص صلاحیت خود و وجود و اعتبار عقد اصلی اظهارنظر نماید و رسیدگی به آن منوط به اتخاذ تصمیم و اعلام نظر از سوی مرجع قضایی نمی باشد.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدانان و کارشناسان متبحر و با تجربه که همگی تخصص لازم و کافی در تهیه و تنظیم قرارداد های داوری داخلی و داوری بین المللی را دارا می باشند، آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی اعم از مشاوره، انجام داوری داخلی و بین المللی و وکالت در دعاوی ناشی از اختلافات می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 5)
فهرست