همانطور که در مقاله ی پیشین ذیل عنوان عزل وکیل دادگستری اشاره شد وکالت عقدی است جایز که در آن هم موکل حق فسخ دارد و می تواند وکیل پایه یک دادگستری را عزل کند و هم خود وکیل پایه یک دادگستری می تواند از انجام وکالت استعفا دهد.

بنابراین استعفای وکیل دادگستری از طرق دیگر انقضای وکالت می باشد که در ماده 678 قانون مدنی به آن اشاره شده است.

نکات قابل توجه در خصوص استعفای وکیل پایه یک دادگستری

1- استعفای وکیل دادگستری به موجب ماده 40 قانون آئین دادرسی مدنی موجب تأخیر دادرسی نخواهد گردید مگر اینکه دادگاه نیاز به توضیح وکیل دادگستری داشته باشد.

2- به موجب ماده 39 قانون فوق در صورتی که وکیل دادگستری استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد دادگاه به موکل اخطار می کند که شخصاً یا توسط وکیل دادگستری جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا وکیل دادگستری جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می شود.

3- وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفا باید موکل را نیز مطلع نماید و در این صورت موضوع استعفای وکیل دادگستری و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می شود و رفع نقص به عهده موکل است (ماده 39 ق.آ.د.م)

استعفای وکیل دادگستری دارای حق اقدام در مراحل بالاتر

به موجب ماده 45 ق.آ.د.م «وکیلی که در وکالتنامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هر گاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفا و از رویت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز ابلاغ به وکیل یاد شده است مگر اینکه موکل ثابت کند که از استعفای وکیل بی اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع او محسوب می شود و چنانچه از جهات اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسئول می باشد.

بیشتر بخوانید :  وظایف پیمانکاران

در خصوص ماده ی فوق، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وکیل متعنی قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل دادگستری جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.

 وکالت قراردادی است جایز که هر کدام از طرفین حق فسخ آن را دارد و وکیل پایه یک دادگستری می تواند هر زمان که بخواهد از انجام مورد وکالت استعفا دهد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 5)
فهرست