استرداد ملک

گاهی پیش می آید که شهرداری ها در راستای ایفای وظایف خود ناچار به استرداد ملک می باشند.

برخی از این املاک، اختصاصی بوده و امکان تصرف و نقل و انتقال آنها از سوی شهرداری وجود دارد و شرایط قراردادهای خصوصی و حقوق مدنی بر آنها حاکم خواهد بود البته با تشریفات خاص.

برخی دیگر از این املاک، املاک عمومی است و متعلق به شهر و استفاده ی عموم است که صرفاً اداره کردنش بر عهده ی شهرداری می باشد.

استرداد ملک

در صورتی که برای اجرای طرح های عمومی در شهرها و حریم آنها، سلب حقوق مالکانه ی اشخاص لازم شناخته شود، شهرداری به عنوان مجری طرح وارد عمل می شود و مطابق قوانین و مقررات جاری به تملیک املاک اشخاص می پردازد و رفع نیازهای عمومی را معطل نمی کند.

قوانین و مقررات مرتبط با استرداد ملک تصرف شده توسط شهرداری

از جمله قوانین و مقررات موجه در خصوص تأمین حقوق مالکانه افراد و تملک املاک مورد نیاز شهرداری در طرح های عمومی به شرح ذیل می باشند که در آنها شرایط احداث، تجدید بنا، افزایش بنا، تعمیر، فروش، رهن و اجاره در املاک واقع در طرح های عمومی شهرداری، شرایط اخذ زمین معوض، نحوه تعیین قیمت روز ملک از سوی هیأت کارشناسان رسمی و… مقرر شده است. ( استرداد ملک )

  1. لایحه ی قانونی نحوه ی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 58/11/17.
  2. قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 67/08/29
  3. قانون نحوه ی تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 70/08/28

دادگاه صالح و هزینه دادرسی دعوای استرداد ملک در تصرف شهرداری

افرادی که عملیات و تصمیمات شهرداری ها را در خصوص تصرف املاک مخالف حقوق حقه ی خود و یا خلاف قانون می دانند می توانند با مراجعه به مراجع قضایی صالح یعنی دادگاه عمومی بدوی محل ملک و پرداخت هزینه دادرسی لازم به میزان 5/3 درصد از قیمت منطقه ای ملک علیه نهاد شهرداری تصرف کننده طرح دعوا کرده و در پی احقاق حقوق خود برآیند.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 1)
فهرست