استرداد دادخواست

با توجه به بند الف ماده 707 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان میتواند تا اولین جلسه ی دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند، در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر میکند.

بنابراین خواهان دعوا میتواند پس از تقدیم دادخواست تا اولین جلسه دادرسی ( یا اولین جلسه پس از ارائه دادخواست ورود ثالث و جلب ثالث ) آن را پس بگیرد و نتیجه ی آن هم صدور قرار ابطال دادخواست از سوی دادگاه است که اعتبار امر قضاوت شده را هم ندارد یعنی خواهان میتواند با وجود پس گرفتن دادخواست خود دوباره در مورد همان دعوا مدتی بعد دادخواست دهد

job

استرداد دعوا

با توجه به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان میتواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را مسترد نماید.

البته باید گفت تا وقتی که دادرسی ختم نشده است نیز میتوان دعوا را استرداد کرد

چرا که دادرسی تمام نشده یعنی احتمال جلسه رسیدگی مجدد هست ولی ختم دادرسی بدین معنی است که دیگر جلسه دادرسی تشکیل نمیشود ولی قاضی ممکن است پس از اتمام دادرسی برای مثال دستور کارشناسی دهد و یا تصمیم دیگری در مورد پرونده بگیرد پرونده در جریان باشد. بنابراین در مورد استرداد دعوا دو صورت متصور هست :

استرداد دعوا پیش از ختم مذاکرات اصحاب دعوا

با توجه به ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری در استرداد دعوا قبل از ختم مذاکرات طرفین دعوا نیازی به رضایت خوانده نیست چرا که ختم مذاکرات اصحاب دعوا مقطعی است که ادعا ها، ادله و استدلالات اصحاب دعوا، متناظرا مطرح و شنیده شده و یا فرصت و امکان طرح فراهم شده و دادگاه برای صدور رای قاطع، تشکیل جلسه ی رسیدگی به مفهوم اعم که اصحاب دعوا در آن دعوت شده باشند را دیگر لازم نمیدانند.

بیشتر بخوانید :  قرار کارشناسی

در این صورت خواهان میتواند بدون نیاز به کسب رضایت خوانده دعوای خود را مسترد کند که در این صورت دادگاه قرار رد دعوا را صادر میکند که این قرار هم داراری اعتبار امر مختومه نیست و خواهان میتواند هر وقت که بخواهد مجددا در همان موضوع طرح دعوا کند

استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا

با توجه به بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در صورتی که خواننده راضی باشد میتوان دعوا را مسترد کرد که ضمانت اجرای آن صدور قرار رد رعوا است که این قرار اعتبار امر مختومه را نداشته و مجددا میتوان در مورد همان موضوع و علیه همان خوانده طرح دعوا کرد.

خاطر نشان میکنیم که پس از ختم مذاکرات طرفین اگر خواهان بخواهد دادخواست خود را مسترد کند و خوانده راضی نباشد خواهان میتواند به کلی از دعوای خود صرف نظر کند که نتیجه ی آن صدور قرار سقوط دعوا است.

این اعتبار امر مختومه را دارد بدین معنی که پس از استرداد بدین شکل که خواهان به هیچ وجه نمیتواند دوباره علیه خوانده از بابت موضوع طرح دعوا کند.


 

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری که همگی متبحر در طرح و اقامه ی دعاوی حقوقی که در دپارتمان حقوقی و مدنی توضیح داده شده است میباشند جهت بهره مندی از این خدمات میتوانید با موسسه تماس حاصلل فرمایید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 5)
فهرست