اجرا و ابطال آرای داوری

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری مجرب در امور داوری آمادگی ارائه خدمات داوری در خصوص اجرا و ابطال آرای داوری به شرح زیر را دارد:

اجرای آرای داوری:

۱- درخواست اجرای رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد.

۲- دادگاه با وجود این شرایط باید دستور اجرای رأی داوری را صادر کند

 • اسناد و مدارک داوری را ملاحظه کند
 • صلاحیت داور برای داوری را احراز کند
 • موضوع مورد داوری را تشخیص دهد
 • رأی صادره را با موضوع داوری منطبق بداند
 • صدور رأی در مدت مقرر و در حدود صلاحیت را تشخیص دهد

۳- دادگاه مرجع درخواست اجرا در صورتی مکلف به صدور برگ اجرایی است که رأی مورد درخواست اجرا باطل نبوده و قابلیت اجرایی داشته باشد، رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد.

۴- صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است

۵- هرگاه طرفین رأی داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند آن رأی در قسمت مردود بلا اثر خواهد بود

۶- در صورتی که محکوم علیه رأی داوری را اجرا نکند دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاه صالح رسیدگی به اصل دعوا بنا بر درخواست ذینفع باید برگ اجرایی صادر کنند

۷- به محض ابلاغ رأی داور به محکوم علیه و بدون نیاز به اجرائیه وی مکلف به اجرای آن است

۸- در صورتی که هر یک از طرفین دعوا به دادگاه اعلام کند رأی داوری از موارد بطلان است دو نتیجه بر آن بار می شود

 • تا وقتی که حکم به بطلان رأی داور قطعی نشده باید رأی داور متوقف مانده و از اجرای آن خودداری شود
 • تا وقتی که حکم به بطلان رأی داور قطعی نشده نباید دادگاه به دعوا که آن را به داوری ارجاع داده بود رسیدگی کند
بیشتر بخوانید :  دعاوی اجاره ملک وقفی

۹- مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است

۱۰- خودداری از اجری رأی داوری در صورت اعلام بطلان آن به دادگاه، بر اثر قرار توقف و منع اجرای صادره توسط دادگاه می باشد

 ابطال آرای داوری

ابطال آرای داوری:

۱- با قوانین موجد حق مخالف باشد

۲- راجع به مطلبی باشد که موضوع داوری نبوده است

۳- خارج از حدود صلاحیت داور باشد

۴- پس از انقضای مدت داوری صادر شده باشد

۵- با آنچه قبلاً ثبت شده و اعتبار قانونی دارد مخالف باشد

۶- توسط داور غیرمجاز صادر شده باشد

۷- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار باشد

 • در موارد مذکور با تقاضای هر یک از طرفین دادگاه باید به بطلان رأی داور حکم کند.
 • دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع کرده با دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد برای ابطال رأی داوری صالح است.
 • در صورتی که رأی داوری به حق شخص ثالث که خود یا نماینده اش در تعیین داور شرکت نداشته خللی وارد کند او (شخص ثالث) حق اعتراض دارد.
 • در صورت ابطال رأی داور، اگر ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نباشد برای رسیدگی به دعوا در دادگاه باید دادخواست تقدیم شود.
 • ارجاع مجدد به داوری، منعی ندارد اگر چه دادگاه پس از ابطال رأی داور رسیدگی را شروع کرده باشد.
به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست