آماده سازی زمین – آسفالت معابر – مبلمان شهری – ایجاد فضاهای عمومی – اخذ هزینه بابت آماده سازی زمین

آماده سازی زمین (آسفالت معابر – مبلمان شهری – ایجاد فضاهای عمومی و …) از وظایف ذاتی شهرداری ها است .

الزام مالکین به انجام وظایف آماده سازی ، صرفأ در هنگام ورود ملک به محدوده شهری و تقاضاء مالک برای استفاده از مزایای ورود به محدوده امکان پذیر است .

بنابراین در خارج از مصداق ذکر شده ،  اخذ هزینه بابت آماده سازی زمین و یا الزام مالک به انجام آن حتی به موجب مصوبه شوراء شهر ، مطابقتی با قانون ندارد .

مبالغی که در غیر از مورد ذکر شده ( ورود به محدوده ) در این خصوص از مالک اخذ شده باشد قابل استرداد از طریق محاکم قضایی است .

همچنین می توانید تمامی نکات دعاوی شهرداری را از صفحه نکات شهرداری مطالعه نمایید.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در آماده سازی زمین – آسفالت معابر – مبلمان شهری – ایجاد فضاهای عمومی – اخذ هزینه بابت آماده سازی زمین با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی شهرداری  به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست