حقوق و مزایای کارگر و نحوه محاسبه آن

اصل براین است که هر فردی که اقدام به انجام عملی مینماید،قصد مطالبه اجرت داشته است. فلذا کارگرانی هم که اقدام به انجام کاری مینماینددرحقیقت جهت دریافت حقوق و مزایای کارگر ی به این امر مبادرت می ورزند.البته قانونگذار حقوق و مزد را زیر مجموعه ای از دریافتی های کارگر بیان کرده است .البته به جز این مورد، دریافتی های دیگری را هم برای کارگر در نظر گرفته است .

به عبارت دیگر قانون گذار عبات حق السعی را برای دریافتی های کارگر به کار برده است .مستند به ماده ۳۴ قانون کار چنین بیان شده است :

“کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ، کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن ، خوار و بار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید ، سود سالانه  و نظایر آن ها دریافت می نماید را حق السعی می نامند .”

حقوق و مزایای کارگران

عبارت کلیه دریافتی های قانونی درماده،شامل موارداحصاشده ای است که درقانون به عنوان حق وحقوق برای کارگران لحاظ شده است. جمع این موارد راحق السعی مینامند که به ازای زحمتی است که کارگر برای کارمورد نظر انجام داده است.

البته کارگری مستحق این حقوق و مزایاست که قرارداد کاری با او منعقد شده باشد.گاهی ممکن است کارگری با میل خویش و بدون اطلاع کارفرما به امری مبادرت نماید.چنانچه انجام آن امر از وی خواسته نشده باشد،چنین کارگری نمی تواندمطالبه حقوق ومزایا نماید.درواقع کارگری مجاز به درخواست مزداست که  دارای قرارداد کار بوده وبرطبق آن برای وی حقوق درنظرگرفته شده باشد. حقوق  مشخص شده طبق قراردادکارمی تواند بسته به مورد قرارداد، ماهانه ، روزانه و … پرداخت شود.

جزئیات حقوق و مزایای کارگر

کمک عائله مندی کارگر

کمک عائله مندی از دیگر مزایایی است که قانون کار جز حقوق و مزایای کارگر لحاظ کرده است.کمک عائله مندی مبلغی است که ازسوی کارفرما ،درهنگام پرداخت مزد یا حقوق به کارگر،مازاد برمزد اوپرداخت می شود. هدف  ازکمک عائله مندی،مساعدت به خانواده کارگر است که متناسب با تعداد فرزندان و سن آن ها لحاظ می گردد.

از دیگر دریافتی های کارگران هزینه های مسکن است .این مورد برای کارگران مشمول قانون کار ،دارای هیچ استثنایی نیست و حتی به نداشتن مسکن ازسوی آنها،ارتباط پیدا نمی کند.این مورد برای همه کارگران به نحو یکسان اعمال می شود.

حق خوار وبار کارگر

حق خواروبار ،توزیع بسته های حمایتی غذایی به کارگران به جهت جلوگیری از فشارهای روزمره زندگی است .این مورد میتواندگزینه خوبی برای کمک به معیشت خانواده ها باشد.

ایاب و ذهاب کارگر

مستند به ماده ۱۵۲ قانون کار در باب ایاب و ذهاب کارگران چنین بیان کرده است: “در صورت دوری کارگاه و کافی نبودن وسیله نقلیه عمومی ، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله ی نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد .”

ماده مزبور،در اختیار قراردادن وسیله مناسب را وظیفه کارفرما دانسته است فلذا کارفرما بایستی آن را رعایت نماید.از این رو،امکان پرداخت وجه نقد به کارگر با وجود این ماده وجود ندارد .

لازم به ذکر است که موارد گفته شده از اهم حقوق متعلقه به کارگر میباشد،اگر چه به همین موارد ختم نمیشود. قانون،  حقوق و مزایای کارگر را بیش از موارد گفته شده تعریف نموه است. اما به جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر همه آنها خودداری مینماییم.

نکته قابل توجه در این است که قانون گذار در اکثر مواقع از حق کارگر به طرق مختلف دفاع کرده است.قانونگذار تمام سعی و اهتمام خود را بر این قرارداده  است تا حقی از وی ضایع نگردد.اما متاسفانه اکثر کارگران به دلیل عدم آگاهی از حقوق و مزایای کارگر ی به سادگی از آن می گذرند.فلذا توصیه می شوددرصورتی که برای به دست آوردن حق و حقوق خوداقدام میکنید،حتما اطلاعات لازم رادراین زمینه کسب نمایید. از این رو بهتراست باکارشناسان و وکلای صاحب تجربه در این زمینه مشورت کنید .

گروه وکلای دادپویان حامی بادارا بودن وکلای مجرب و سابقه موفق  درخدمت شماست. کادر متخصص موسسه، جهت احقاق حق شما همراه و مدافع شماست.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست