بایگانی برای برچسب: وکیل قراردادها

دعوای مطالبه وجه التزام از سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت

در قرارداد مشارکت در ساخت به جهت اینکه موضوع آن انجام کار و ساختن ساختمان است برای مالک این تردید به وجود می آید که ممکن است با عدم یا تاخیر و یا نقص ...

بیشتر بخوانید

قرارداد پیمانکاری – وکیل تنظیم قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری تعریف قرارداد پیمانکاری قرارداد پیمانکاری یا مقاطعه کاری قراردادی است که به موجب آن دولت یا موسسات و سازمان های عمومی انجام عمل یا ف...

بیشتر بخوانید

وکیل – انواع وکیل پایه یک دادگستری

وکیل وکیل پایه یک دادگستری موسسه حقوقی بین المللی دادپوین حامی، می تواند در کلیه محاکم قضایی اعم از بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و… جهت انج...

بیشتر بخوانید

نکات مهم در تنظیم قرارداد خرید و فروش

تنظیم قرارداد خرید و فروش اهمیت قرارداد در حقوق ایران و حقوق بین الملل کاملا محرز و ثابت است. در روابط پیچیده اقتصادی جهانی، تنظیم قرارداد متضمن امور ...

بیشتر بخوانید

نحوه تنظیم قرارداد جوینت ونچر

قرارداد جوینت ونچر اگرچه هیچگونه الگوی مورد پذیرش جهانی برای یک موافقت نامه یا قرارداد جوینت ونچر (JV) وجود ندارد، لیکن بر مبنای تجربیات علمی و عملی و...

بیشتر بخوانید

نکات مهم در تنظیم قرارداد تجاری

تنظیم قرارداد تجاری اهمیت قرارداد در حقوق ایران و حقوق بین الملل کاملا محرز و ثابت است. در روابط پیچیده اقتصادی و تجاری و امور تجارت و بازرگانی جهانی ...

بیشتر بخوانید

قرارداد کارگزاری

قرارداد کارگزاری کارگزار در حکم وکیل سرمایه گذار است که از سوی او اقدام به سرمایه گذاری در بورس می نماید. کارگزاران اشخاص حقوقی هستند که به خرید و فرو...

بیشتر بخوانید 2

قرارداد بازاریابی

قرارداد بازاریابی قرارداد بازاریابی یا توافقنامه ی سرویس بازاریابی قراردادی است که طبق آن یک شرکت به جستجو و فراهم آوردن بازار فروش برای محصولات شرکت ...

بیشتر بخوانید

قرارداد لیزینگ

قرارداد لیزینگ قرارداد لیزینگ نوعی اجاره ی اعتباری است که بین چند شخص حقیقی یا حقوقی منعقد می گردد. عموماً موضوعات لیزینگ املاک ، ساختمان ها و وسایل ن...

بیشتر بخوانید

قرارداد ایزو

قرارداد ایزو قرارداد ایزو ، ISO سازمان بین المللی استاندارد مقرر در ژنو است که یکپارچه سازی استاندارد در سراسر جهان و ایجاد تسهیلات در تجارت بین الملل...

بیشتر بخوانید 1