بایگانی برای برچسب: وکیل قراردادهای بین المللی

نکات مهم تنظیم قرارداد بین المللی

تنظیم قرارداد بین المللی قرارداد بین المللی، «عبارت از عقدی است که جهت خرید و یا هر نوع تعهد دیگری در مورد انتقال کالا و یا خدمات و غیره بین دو یا چند...

بیشتر بخوانید

بررسی ضمانتنامه ها در قراردادهای بین المللی

در تجارت بین الملل خریدار محق است جهت حصول اطمینان از قدرت و قابلیت های فروشنده از او درخواست ضمانتنامه کند. در واقع ضمانت نامه مهترین ابزار مالی است ...

بیشتر بخوانید

قرارداد نمایندگی بین المللی

نمایندگی بین المللی قرارداد نمایندگی یا Agency Agreement  یکی از اشکال بازاریابی در تجارت بین المللی است که در آن نماینده به جای اصیل، طرق قرارداد قرا...

بیشتر بخوانید

حل اختلافات در قراردادهای بین المللی

شیوه های حل اختلافات در قراردادهای بین المللی را می توان به انواع مختلف تقسیم کرد: الف- اگر مبنای تقسیم بندی را با توجه به شخص رسیدگی کننده در نظر بگی...

بیشتر بخوانید

شروط مهمی که باید در قراردادهای بین المللی درج گردد

شروط قراردادهای بین المللی می توانند مربوط به نحوه ی اجرای تعهدات ناشی از قرارداد، نحوه ی پرداخت ها، نحوه ی تحویل موضوع قرارداد (شروط INCO Terms) ، نح...

بیشتر بخوانید

شیوه ی پرداخت قراردادهای تجاری بین المللی

تعریف قراردادهای تجاری بین المللی قراردادهای تجاری بین المللی قراردادهایی هستند که میان یک کشور با کشورهای دیگر یا میان تجار و شرکتهای تجاری یک کشور ب...

بیشتر بخوانید

قراردادهای توزیع بین المللی

قرارداد توزیع، یکی از روش های تأمین قصد گسترش تجارت و فروش برای دارندگان کالا، خدمات و فناوری است که به صورت یک عقد عهدی منعقد می شود و حاصل آن اعطای ...

بیشتر بخوانید

نمونه قرارداد بین المللی خدمات

برای تدارک خدمات برای شماره قرارداد تاریخ قرارداد بین: …………………………………&#8...

بیشتر بخوانید

قراردادهای فروش بین المللی

معاملات مبتنی بر قرارداد فروش، دسته ای اول از قراردادهای بین المللی است که از 2 طریق انجام می گیرد: 1- صادرکننده مستقیماً کالایی را به واردکننده می فر...

بیشتر بخوانید

نکات مهم در مذاکرات قراردادهای بین المللی

اصول مذاکره تجاری از رویه ی مشخص و خاصی پیروی نمی کند، اما برخی رویه های عرفی طی زمان ایجاد شده که طرفین قراردادی در طی تشکیل قرارداد و مذاکرات پیش قر...

بیشتر بخوانید