درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

بایگانی برای برچسب: موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی

وضعیت املاک واقع در طرح های عمرانی

املاک واقع در طرح

املاک واقع در طرح نکاتی از قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها 1- هرگاه بین دستگاه اجرایی و مالک در مورد بهای اراضی و ابنیه و ت...

بیشتر بخوانید

تحلیلی بر قانون پیش فروش ساختمان

قانون پیش فروش ساختمان

قانون پیش فروش ساختمان زندگی مدرن امروز سختی و دشواریهای ویژه خود را دارد که یکی از مظاهر آن پدیده آپارتمان سازی و فروش آن می باشد و همین امر سبب شده ...

بیشتر بخوانید

نکاتی درباره قرارداد مشارکت در ساخت

mosharekat

قرارداد مشارکت در ساخت یکی از انواع قراردادهای ساختمانی است که پس از تصویب قانون زمین شهری در سال ۱۳۷۲ در ایران ظهور و رواج یافت که برحسب نوع شرایط اق...

بیشتر بخوانید

تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت قرارداد مشارکت در ساخت و ساز یکی از انواع قراردادهای ساختمانی است که پس از تصویب قانون زمین شهری در سال ۱۳۷۲ در ایران ظهور و رواج یافت....

بیشتر بخوانید