">الزام به تنظیم سند رسمی علیه شرکت/ شخص حقوقی - موسسه حقوقی دادپویان حامی

الزام به تنظیم سند رسمی علیه شرکت/ شخص حقوقی

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در صورتی که مالک ملک موضوع دعوا شخص حقوقی باشد این سوال مطرح می شود که دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید علیه شخص حقوقی طرح شود یا مدیر عامل و مدیران ؟

در پاسخ به این سوال لازم به ذکر می باشد که هرگاه خوانده دعوای الزام به تنظیم سند رسمی شخص حقوقی باشد بایستی در ستون خوانده دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی نام شرکت و مشخصات آن درج شود و طرح دعوا علیه مدیر عامل یا مدیران از موجبات رد دعوا می باشد.

الزام به تنظیم سند رسمی علیه شرکت/ شخص حقوقی

سوال دیگری که مطرح می شود این است که اگر خواهان ، در ستون خوانده نام شخص حقیقی یا مدیر عامل را درج نموده اما در شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مشخص نموده که طرف دعوای او شخص حقوقی می باشد تکلیف دادگاه چیست ؟

تعیین خوانده از اختیارات قانونی خواهان است و دادگاه نمی تواند به او تکلیف نماید که علیه چه کسی دعوا طرح نماید .و اشتباه در تعیین خوانده از مواردی که در ماده ۵۲ قانون آئین دادرسی مدنی آمده است نمی باشد تا بدین وسیله دادگاه به خواهان اخطار رفع نقص صادر نماید چرا که اگر اشتباه در تعیین خوانده از موارد نقص دادخواست محسوب می شد در این ماده به آن اشاره می گردید بنابراین خواهان بایستی نام خوانده را در محل مشخص شده در دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی درج نماید و درج نام شخص حقوقی در متن دادخواست تاثیری در موضوع ندارد درچنین صورتی دادگاه می بایست مستند به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی مبادرت به صدور قرار عدم استماع نماید .

نکته دیگری که می بایست خواهان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه شرکت توجه نماید این است که آگاهی و شناخت کامل از شخص حقوقی داشته باشد و به درستی خوانده را انتخاب نماید گاهی اشخاص حقوقی متعدد در یک مجموعه وجود دارند که هر یک شخصیت حقوقی مستقل دارند در این صورت دقیقا باید خوانده را از دیگر اشخاص حقوقی مرتبط و وابسته مشخص نمود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست