مراجع صدور اجرائیه ثبتی

مراجع صدور اجرائیه ثبتی
تعریف سند رسمی
سند بر طبق قانون مدنی بر دو قسم است رسمی و عادی.
اسناد رسمی
اسنادی که در اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتراسنادرسمی یادرنزد سایر مامورین رسمی،درحدودصلاحیت آنها وبرطبق مقررات قانونی،تنظیم شده باشد.تعریف سندرسمی درقانون مدنی،اعم ازتعریف سند رسمی درمقررات ثبتی است. به نحوی که سند رسمی درثبت فقط شامل اسنادی میشودکه،در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میگردد.
تعریف سند رسمی لازم الاجرا
سند رسمی را نباید با سند لازم الاجرا اشتباه گرفت. ،سند لازم الاجرا به سند رسمی یا عادی گفته میشود،که بدون صدورحکم ازدادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجرای مدلول سندباشد.(مستند به بند الف ماده ۱آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ).
بنابراین سند لازم الاجرا میتواند سند عادی باشد.مثل چک یا رای کمیسیون ماده70 شهرداری راجع به عوارض شهرداری یاماده ۱۵قانون عملیات بانکی بدون ربا وغیره.
این حق به اشخاص داده شده،که بتوانندیا از راه اجرای ثبت،به مقصود خودبرسند،یا با اقامه دعوا دردادگاه،حکم محکومیت طرف رابگیرد.یعنی امتیاز اجرایی سند رسمی،مانع از اعمال حق رجوع به دادگاه،که هر متظلمی از آن برخوردار است نمیشود.
در این خصوص می توان به رای وحدت رویه ۱۲ـ۱۶/۳/۱۳۶۰ اشاره نمود.
مراجع صدور اجرائیه ثبتی
یکی از مباحث مهم در بحث مربوط به اسناد لازم الاجرا ،مراجع صدور اجرائیه نسبت به آنها است .همانطور که قبلا نیز گفته شد،همه اسناد رسمی ،لازم الاجرا نیستند.و نمیتوان از ادارات ثبت یادفاتر اسناد رسمی و ازدواج تنظیم کننده سند یاسایر مراجع قانونی درخواست اجرای آنها رانمود.بعضی از اسناد عادی هم به موجب قانون لازم الاجرا بوده و میتوان درخواست اجرای آنها را نمود.
مراجع صدور اجرائیه ثبتی به شرح ذیل دسته بندی می شود:
۱ـواحد اجرائیات ادارات ثبت.
طبق ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک :” مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی ، متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.”
این ماده را می توان بدین صورت تفسیر نمود.مرجع صالح صدوراجرائیه نسبت به،کلیه اسنادرسمی،راجع به دیون،اموال منقول وهمچنین اسنادرسمی راجع به،معاملات املاک ثبت شده،واحد اجرائیات ادارات ثبت است.و جهت صدور اجرائیه میبایست به واحد اجرائیات ادارات ثبت مراجعه نمود.مانند صدور اجرائیه نسبت به چک ، قبوض اقساطی و غیره
۲ـ دفاتر اسناد رسمی
درصورت عدم اجرای تعهدات بدهکاریا متعهدیا مستاجرنسبت اسناد رسمی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردیده است.بستانکار میتواند به منظور اجرای تعهدات بدهکار از طریق دفترخانه اسناد رسمی،درخواست صدور اجرائیه بنماید.
۳ـ- دفتر ازدواج و طلاق
طبق بند ج ماده ۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
درموردمهریه وتعهداتی که ضمن ثبت ازدواج وطلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات از دفتری که سند را تنظیم کرده است،می توان درخواست اجرائیه نمود.

بیشتر بخوانید :  بازداشت اموال در اجرائیات ثبت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست