مرجع صالح رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما -ایرادات رسیدگی در دعاوی کارگر و کارفرما

چنانچه اختلافی بین کارگر و کارفرما به وجود بیاید لازم است مرجعی جهت رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما وجود داشته باشد تا به این اختلاف رسیدگی کند و افراد فوق بتوانند جهت احقاق حق خود به مراجع مربوط رجوع کنند. از این رو مراجعی در اداره کار جهت رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان در نظر گرفته شده است.

ماده ۱۵۷ قانون کار در این باره چنین مقرر کرده است : «هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار ، قرارداد کاراموزی ، موافقت نامه های کار گاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن ها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در کارگاهی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.»

با توجه به ماده فوق محرز است که دعاوی بین کارگر و کارفرما قابل رسیدگی می باشد و همین طور قابل تجدیدنظر هم هست.

البته در کارگاه هایی که دارای شورای اسلامی کار می باشند حدالامکان سعی بر این دارند که اختلاف پیش آمده را از طریق صلح و سازش و در همین شورا فیصله دهند. اما چنانچه اختلاف بدین شکل ختم نشود به اداره کار جهت مراتب بعدی کشیده می شود.

مراتب شکایت از ابتدا تا ختم دادرسی پروسه ای است که پروسه مزبور را با صحبت های وکیل دعاوی اداره کار ادامه می دهیم :

وکیل دعاوی کارگر و کارفرما اظهارات خود را اینگونه آغاز می کند:همان طور که اولین قدم در رسیدگی به هر دعوایی تقدیم دادخواست است رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار نیز مستلزم تقدیم دادخواست از سوی فرد مشتکی (کارگر ، کارفرما ، کارآموز و … ) می باشد. که بایستی دادخواست مزبور را به اداره تعاون ، کار ، رفاه اجتماعی محل تقدیم کنند.

دادخواست بعد از تسلیم به اداره و پس از وصول فوری ثبت می شود و رسید به تقدیم کننده دادخواست اعطا می شود.

دادخواست باید کامل نگاشته شود تا جهت ابلاغ مشکلی ایجاد نگردد.پس از ثبت دادخواست وقت رسیدگی بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می شود .و حتی در مواردی هم که فوریت اقتضا کند با تشخیص رئیس اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی و البته با ذکر دلیل به پرونده خارج از نوبت رسیدگی می شود .

بیشتر بخوانید :  مشاوره حقوقی اداره کار

وکیل مزبور ضمن تاکید بر صحیح نگاشته شدن محتویات دادخواست اظهارات خود را ادامه می دهد : پس از اینکه دادخواستی تقدیم می شود بدین معناست که فردی از دیگری شکایتی را مطرح کرده است که شاید حتی طرف مقابل از آن اطلاع نداشته باشد . در هر صورت چه در صورت مطلع بودن و یا نبودن طرف مقابل باید دادخواست به وی ابلاغ گردد تا در موعد مقرر در محل حاضر شود .

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما

این طور وقت رسیدگی به هر دو طرف دعوی چه خواهان و چه خوانده ابلاغ می گردد که حدالامکان بایستی به صورت حضوری و کتبی صورت گیرد . در غیر این صورت ابلاغ دادخواست و وقت رسیدگی به وسیله مامور ابلاغ و از طریق اخطاریه برای طرفین فرستاده می شود.

وی اضافه می کند: پس از طی شدن مراتب فوق نوبت به جلسه رسیدگی می رسد که اولین جلسه رسیدگی در هیات تشخیص تشکیل می شود.هیات تشخیص مرحله بدوی در اداره کار می باشد که با سه عضو تشکیل می گردد که ریاست جلسه با نماینده وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تصمیمات با اکثریت آراء ملاک است.

 • چنانچه در این مرحله اختلاف حل نشود به مرحله تجدیدنظر که هیات حل اختلاف است کشیده می شود. هیات حل اختلاف با حضور ۷ نفر از اعضا رسمیت می یابد که تصمیمات هم با رای موافق حداقل ۵ نفر از حاضرین اتخاذ می گردد. ریاست جلسه هم که با مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و در صورت نبود وی با نماینده اش می باشد.

اگر چه مراحل شروع تا خاتمه رسیدگی را به تفصیل بیان کردیم اما لازم است بدانید که در هر کدام از این مراحل مشکلاتی ممکن است عارض شود که شاید حتی به ذهنتان هم خطور نکند. از جمله ایراداتی که ممکن است خوانده به دعوا وارد کند و یا ادله ای که به دادگاه ارائه نماید و بدین سان روند بررسی را با مشکل مواجه کند . از این رو قاعده احتیاط حکم می کند که قبل از ورود به دعوی حتما همه جوانب را سنجیده و از کمک وکلای دعاوی کارگر و کارفرما که با چنین دعاوی سر و کار داشته اند بهره مند شوید. چرا که این افراد به دلیل تجربه این گونه دعاوی می توانند مشکلات احتمالی در روند رسیدگی را پیش بینی کرده و قبل از اینکه مشکل جدیدی عارض شود آن را حل و برای آن چاره بیندیشند.

ایرادات رسیدگی در دعاوی کارگر و کارفرما

ایراد در لغت به معنای خرده گرفتن ، بهانه جویی کردن ، اعتراض معنا می شود .قانون گذار چه در قانون آئین دادرسی مدنی و چه در قانون آئین دادرسی کار ایرادات را بیان کرده است. در حقیقت ایرادات موانعی جهت رسیدگی هستند و روند رسیدگی را با خلل مواجه می نمایند. از این رو شناخت آن ها و آشنایی با نحوه عملکرد هر کدام می تواند نقش موثری در رسیدگی داشته باشد. چه بسا دعوایی مطرح می گردد در حالیکه اصلا قابلیت طرح را نداشته باشد و موارد این چنینی که در این مقاله سعی داریم با اهم ان ها در قانون آئین دادرسی کار آشنا شویم.

بیشتر بخوانید :  تعطیلات کارگران و نحوه احتساب حقوق آنان در ایام تعطیلات

ایراد اعتبار امر قضاوت شده

امر قضاوت شده به دعوایی گفته می شود که در سابق طرح شده است و نسبت بدان حکم قطعی هم صادر شده است. چنین دعاوی سابقا برای آن ها وقت صرف شده است و نسبت به آن ها رسیدگی صورت گرفته است و اصل هم بر این است که رایی که قطعی می شود تمام مراحل را طی کرده است تا به امر مختومه مبدل گردد .پس با این اوصاف رسیدگی مجدد به چنین دعاوی باعث اشتغال بیهوده دادگاه می شود .

در بند ۶ ماده ۷۳ آئین کار هم چنین مقرر شده است : «دعوا از قبل بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین دعوا قائم مقام آن ها هستند رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده باشد .»

همان طور که از ماده بر می آید در اعتبار امر قضاوت شده لازم است دو دعوایی که مطرح می شودموضوع و سبب واحد داشته باشد و وحدت طرفین دعوا هم وجود داشته باشد .به عبارت دیگر می توان گفت خواسته هردو دعوا یکی باشد یا منشا هردو یکسان باشدو بین طرفین واحد هم اقامه شده باشد.

در این صورت به دعوای مزبور ترتیب اثر داده نمی شود و دعوا با اعتبار قضاوت شده رو به رو می گردد.

این مورد می تواند زنگ خطر باشد که در طرح دعاوی دقت کافی به خرج داده شود. چرا که اگر بنا به هردلیلی ، ناآگاهی ، عدم وجود اسناد و مدارک و … دعوایی مطرح و حکم قطعی در مورد آن صادر شود ، طرح مجدد آن امکان پذیر نیست. فلذا مدد گرفتن از اهل فن رشته حقوق و وکلا و مشاوران حقوقی دعاوی اداره کار می تواند کمک شایانی را به افراد داشته باشد تا مجبور به طرح مجدد چنین دعوایی نگردند که متاسفانه در اخر هم با ایراد امر قضاوت شده رو به رو شوند.

ایراد امر مطروحه

یکی دیگر از اهم ایرادات ، ایراد امر مطروحه است  . ایراد امر مطروحه بدین معناست که دعوا در مرجعی در حال رسیدگی است که اصحاب دعوای آن و موضوع آن واحد است .

در این باره بند ۲ ماده ۷۳ بیان می کند چنانچه (دعوا بین همان اشخاص در همان مرجع یا مرجع هم عرض دیگری از قبل اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست ، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.)

بیشتر بخوانید :  فوق العاده نوبت کاری

همان طور که از ماده برمی آید دعوای مطروحه باید اصحاب دعوای واحد داشته باشد . موضوع مطروحه یکی باشد و یا اگر یکی هم نیست در ارتباط با ادعای خواهان باشد .در این صورت باید پرونده به همان مرجع ارجاع شود تا نسبت بدان تعیین تکلیف صورت بگیرد .

در صورتی که ایراد امر مطروحه مطرح شود مرجع رسیدگی کننده از رسیدگی به دعوا خودداری می کند و پرونده را به شعبه ای که سبق ارجاع دارد ارسال می کند تا او به موضوع رسیدگی نماید.

ایراد مرور زمان در دعاوی کارگر و کارفرما

مرور زمان در علم حقوق به معنای سپری شدن مهلتی است که پس از آن دیگر دعوا شنیده نمی شود .در سابق مرور زمان در آئین دادرسی مدنی وجود داشت و هرگاه خوانده این ایراد را مطرح می کرد ، دادگاه با توجه به زمانی که از دعوی  گذشته بود ، دیگر به ان ترتیب اثر نمی داد و قرار عدم استماع دعوا صادر می شد. اما در حال حاضر مرور زمان را در قانون آئین دادرسی مدنی نداریم اما همچنان در قانون مجازات اسلامی از مرور زمان در دو مورد صحبت شده است . مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای حکم .بدین صورت که پس از سپری شدن فواصل زمانی مشخص شده توسط قانون گذار اگر مرتکب در مرحله تعقیب باشد ، تعقیب وی موقوف می گردد .و اگر در مرحله اجرای حکم باشد پس از سپری شدن فواصل زمانی از تاریخ قطعیت حکم اجرای مجازات موقوف می گردد.و حال سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا در دعاوی کارگر و کارفرما هم مرور زمان وجود دارد یا خیر یعنی با سپری شدن یک فاصله زمانی می توان دیگر به دعوای کارگر و کارفرما توجه نکرد.

در پاسخ به رای دیوان عدالت اداری در این زمینه استناد می کنیم که مرور زمان را در دعاوی کارگر و کارفرما نپذیرفته است .

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد مرور زمان

نقل از شماره  ۱۴۲۷۵- ۱۴/۱۲/۱۳۷۲ روزنامه رسمی شماره ه    ۷۲/۱۳   ۱۴/۱۲/۱۳۷۲

تاریخ ۲/۵/۷۲ شماره دادنامه ۶۸ کلاسه پرونده ۷۲/۱۳     مرجع رسیدگی  : هیات عمومی دیوان عدالت اداری

چنانچه در این زمینه به مشورت و هم فکری نیاز داشتید و یا اینکه جهت اطمینان از حصول نتیجه به دنبال راهی مطمئن با روند سریع می باشید گروه وکلای دادپویان حامی با بیش از ۱۰ سال سابقه کاری موفق در زمینه دعاوی حقوقی مختلف من جمله دعاوی کارگر و کارفرما در کنار شماست …

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام وخسته نباشید
  سوالی از خدمتتان داشتم.من چندسال پیش در شرکت یکی از آشنایان به مدت 4سال حسابدار بودم اما پس از 4سال به دلایلی شخصی قصد تغییر شغل خویش گرفتم و جهت تسویه حساب تقاضا دادم اما به دلیل مشکلات مالی شرکت تسویه حساب بنده انجام نشد وبنده نیز از آن جهت که با مدیرعامل شرکت رابطه آشنایی قبلی نیز داشتم،جهت طلب خویش اقدام ننمودم اما متاسفانه با عدم پیگیری بنده هیچ تسویه حسابی با بنده صورت نگرفت،در حال حاضر قصد دارم شکایت نمایم لطفا راهنمایی نمایید که با گذشت این مدت زمان آیا امکان شکایت برای بنده وجود دارد؟

  پاسخ
  • با سلام . مشکلی وجود ندارد ، چرا که مرور زمان در دعاوی کارگر و کارفرما موثر نمی باشد و شما حتی با گذر زمان نیز می توانید شکایت خویش را مطرح نمایید و حق و حقوق خود را از راه قانونی اخذ نمایید .چنانچه به وکیل متخصص در این زمینه نیاز دارید و یا اینکه با مراتب دادرسی در اداره کار آشنایی ندارید گروه وکلای متخصص دادپویان حامی معد همکاری با شما می باشد.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست