درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

تغییر کاربری برای طرح تفصیلی – مشاوره حقوقی کاربری املاک

تغییر کاربری برای طرح تفصیلی | دادپویان حامی

تغییر کاربری برای طرح تفصیلی در این صفحه قصد داریم اطلاعات کاملی درباره تغییر کاربری برای طرح تفصیلی به شما خوانندگان محترم ارائه دهیم. طرحی که براساس...

بیشتر بخوانید

وکیل تغییر کاربری – وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل تغییر کاربری - وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل تغییر کاربری در این مقاله به بررسی وظایف وکیل تغییر کاربری در موسسه حقوقی دادپویان حامی می پردازیم و شما عزیزان را با موضوع و پرونده های دعاوی  ت...

بیشتر بخوانید

وکیل سرمایه گذاری داخلی و بین المللی

وکیل سرمایه گذاری در مطالعات اقتصادی، سرمایه گذاری همواره به عنوان یک متغیر روند و محرک اقتصادی مطرح بوده و ماهیت پویای آن باعث شده که در دوره های متف...

بیشتر بخوانید

دعوای فسخ صلح نامه

اقسام صلح ۱- صلح دعوی که به معنای تراضی طرفین برای پایان دادن به دعوا است.( صلح نامه ) ۲- صلح در مقام معامله یا صلح ابتدایی صلحی است کهّ به صورت عرفی ...

بیشتر بخوانید

استرداد دادخواست ، استرداد دعوای صرف نظر کردن کلی از دعوا

استرداد دادخواست با توجه به بند الف ماده ۷۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان میتواند تا اولین جلسه ی دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند، در این صورت دادگ...

بیشتر بخوانید

دعوای ابطال صلحنامه

تعریف صلح صلح در لغت به معنای آشتی و توافق است و در قران به معنای پایان بخشیدن به دعوا به کار میرود، البته لزومی ندارد حتما اختلافی موجود باشد تا بتوا...

بیشتر بخوانید

حق شفعه چیست

مطابق ماده ۸۰۸ قانون مدنی هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشتریک باشو و یکی از دو شریک حصه ی خود را به قید بیع به شخص ثالثی منتقل کند ، شریک...

بیشتر بخوانید

وظایف کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

اعضای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مرکب از اشخاص زیر است : نماینده وزارت کشور نماینده دادگستری نماینده شورای شهر صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مطابق کمی...

بیشتر بخوانید

وظایف کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نماینده وزارت کشور نماینده وزارت دادگستری نماینده شورای اسلامی شهر صلاحیت ذاتی و محلی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صلاحی...

بیشتر بخوانید

متولی اوقاف (موقوفه) کیست؟

تعریف تولیت تولیت به معنی اداره کردن امور موقوفه می باشد. تولیت منصبی است که از طرف واقف یا حاکم به متولی داده می شود و آن آمیزه ای از حق و تکلیف است ...

بیشتر بخوانید
تماس با موسسه