9:00 - 20:00

ساعات کاری موسسه - شنبه الی پنج شنبه

۸۸۵۴۳۰۸۴-6

مشاوره تلفنی رایگان

 

مقالات ویژه

نکات مهم در خصوص قوانین و مقررات بیمه

insurance

*  شرکتهای بیمه مکلفند خسارت زیاندیدگان از محل بیمه نامه بدنه را بدون درخواست شکایت زیاندیده علیه مقصر حادثه پرداخت و در صورت لزوم یا اخذ وکالت نامه جهت بازیافت خسارت از مقصر حادثه به جانشینی بیمه گذار اقدام نمایند. [caption id="attachment_4732" align="alignright" width="258"] نکات مهم در خصوص قوانین و مقررات بیمه[/caption] * هر گونه سهل انگاری یا عمد شرکتهای بیمه یا نماینده وی (نمایندگان) در صدور بیمه نامه، باعث سلب مسئولیت بیمه گر نیست و می باید خسارت زیاندیدگان پرداخت گردد. * در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان دیده و شرایط پیش بینی شده...

ادامه مطلب

نکات قراردادهای بین المللی

how-to-deal-with-legal-aspect-of-an-international-contract-11

قراردادها چه به صورت داخلی و چه به صورت بین المللی دارای اهمیت فراوانی می باشد چرا که در صورت عدم دقت کافی در موضوع و شرایط و مفاد قرارداد موجب به وجود آمدن خسارتی جبران نشدنی بر طرفین می گردد ...

ادامه مطلب

نکاتی در خصوص وصیت نامه طبق قانون مدنی

وصیت-تملیکی

تعریف صحیح و جامع وصیت به شرح زیر است: عمل حقوقی که به موجب آن شخصی به طور مستقیم یا در نتیجه تسلیط دیگران در اموال خود یا حقوق خود بعد از فوت تصرف می کند....

ادامه مطلب

نکات کلیدی قراردادها قبل از تشکیل قرارداد

gharardadha

قراردادها معمولاً به صورت مکتوب منعقد می شوند و هر قرارداد شکل خاص خود را دارد، هزاران نمونه قرارداد مختلف وجود دارد....

ادامه مطلب
تماس با موسسه
۰۲۱۸۸۵۴۳۰۸۶
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
×
×