9:00 - 20:00

ساعات کاری موسسه - شنبه الی پنج شنبه

۸۸۵۴۳۰۸۴-6

مشاوره تلفنی رایگان

 

داوری

وکیل دعاوی بین المللی

منظور از دعاوی، هرگونه اختلافی است که بین طرفین اعم از اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بسته به نوع ارتباط آنها اعم از خانوادگی، تجاری، قراردادی، کیفری، شهرداری و مالیاتی و غیره پیش می آید و یکی از طرفین یا هر دو را ناگزیر از مراجعه به محاکم قضایی یا غیر قضایی می نماید. دعاوی ...

ادامه مطلب

دادرسی داوری تجاری

استنباط از ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی میتوان گفت که آیین دادرسی داوری تجاری عبارت است از مجموعه اصول و مقرراتی که در مقام رسیدگی به اختلافات در امور تجاری توسط داور به کار میرود . ...

ادامه مطلب

اجرای آرای داوری

یکی دیگر از ابعاد مهم موضوع داوری، اجرای آرای داوری است. مشکلاتی که برای اجرای احکام داوران وجود داشت موجب شد تا با تلاش اتاق بازرگانی بین المللی و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و به پیشنهاد سازمان ملل متحد در سال 1985 بین المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در نیویورک به تصویب برسد...

ادامه مطلب

قانون حاکم بر داوری بین المللی

قانون حاکم بر ماهیت اختلاف قانونی است که به استناد آن داوران در خصوص اختلاف اظهارنظر و رأی صادر می کنند. فرض کنید قراردادی بین یک سازنده ایتالیایی و یک شرکت ایرانی منعقد شده است....

ادامه مطلب

استقلال شرط داوری

در حقوق داخلی ایران آیا شرط داوری نسبت به عقد اصلی دارای استقلال می باشد و یا خیر؟ بدیهی است چنانچه شرط مزبور را یک امر تبعی و وابسته به قرارداد اصلی بدانیم در صورت بطلان عقد، شرط داوری نیز باطل می گردد. ...

ادامه مطلب

داوری سازمانی در دعاوی تجاری

داوري سازماني بر طبق مقررات داوري سازماني ذيربط صورت مي‌گيرد طرفين اختلاف با پذيرش تسليم دعوي به سازمان داوري، خود را به آئين داوري آن سازمان ملتزم مي‌نمايند...

ادامه مطلب

دادگاه ذیصلاح جهت اجرای رای داور

طبق ماده 488 قانون آئین دادرسی مدنی « هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مکلف است به درخواست طرف ذینفع، طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند....

ادامه مطلب

نکات مهم داوری

از جمله سوالات مهمی که در بحث اجرای رأی داور مطرح می گردد در خصوص اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیت های مالی است. در پاسخ به آن سوال باید در فرضی که مفاد رأی داور به طور صریح و یا ضمنی مورد تأیید دادگاه ذیصلاح قرار گرفته و یا نگرفته باشد ...

ادامه مطلب

تقاضای اجرای رای داوری ( درخواست صدور اجرائیه )

تقاضای اجرای حکم داور نیازی به تقدیم دادخواست ندارد، صرف درخواست جهت انجام آن کافی است. حکم داوری در صورتی قابلیت اجرایی دارد که دادگاه مربوطه نسبت به درخواست اجرای آن بررسی و اتخاذ تصمیم نموده باشد....

ادامه مطلب

رای داور در داوری

ممکن است به صورت حکم باشد و یا قرار، زمانی که داور وارد رسیدگی ماهیتی می شود رأی خود را در قالب حکم صادر خواهد نمود ولیکن چنانچه موضوع ارجاع امر به داوری از حیث شکلی دارای ایراد بوده باشد...

ادامه مطلب

قوانین و مقررات ناظر به داوری در ایران

در ایران قوانین و مقررات متعددی ناظر به داوری وجود دارد. برخی از این مقررات ناظر به داوری داخلی و برخی ناظر به داوری بین المللی هستند و برخی دیگر سایر جنبه های داوری را تنظیم می کنند....

ادامه مطلب

شرایط رای داوری بین المللی ( قانون داوری تجاری بین المللی )

طرفین اختلاف ممکن است در موافقت نامه داوری شرایط شکلی یا محتوایی خاصی را برای رأی داوری مقرر نمایند.مثلا اگر مقررات داوری آنسیترال به عنوان مقررات ناظر به داوری انتخاب شده باشد...

ادامه مطلب
تماس با موسسه
۰۲۱۸۸۵۴۳۰۸۶
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
×
×