9:00 - 20:00

ساعات کاری موسسه - شنبه الی پنج شنبه

۸۸۵۴۳۰۸۴-6

مشاوره تلفنی رایگان

 

کیفری

جرم مصرف مشروبات الکلی

جرم استفاده از مشروبات الکلی یک جرم حدی است به این معنی که ریشه ی این جرم به شرع برمی گردد یعنی در شرع و فقه برای این امر مجازات تعیین شده است و آن 80 ضربه شلاق است. ...

ادامه مطلب

جرم اختلاس

قانونگذار ایران در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مقرر داشته است هر یک از کارمندان و کارکنان و ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و...

ادامه مطلب

نحوه اخذ ممنوع الخروجی

ممنوع الخروج کردن افراد در رویه قضایی و قوانین موضوعه سابقه ی زیادی دارد. در قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 188 آن بعلاوه بند «ث» ماده 247 و مواد 248 و 292 و 509 آن می توان این درخواست را کرد. ...

ادامه مطلب

جرم تخریب اموال عمومی و دولتی

طابق ماده 26 قانون مدنی اموال دولتی، اموالی است که برای مصالح یا انتفاعات عمومی آماده است مثل استحکامات و خندق ها و خاکریزهای نظامی و اسلحه و عمارت دولتی و...

ادامه مطلب

جرم ورود غیرقانونی و به عنف به منزل غیر

مطابق اصل 23 قانون اساسی محل سکونت اشخاص مصون از تعرض است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده می شود باید بر مبنای قانون و به حکم مقامات قضایی باشد. ...

ادامه مطلب

جرم ترک انفاق

قانونگذار ایران با هدف حفظ و استحکام خانواده و رفع ضروریات زندگی برخی خویشاوندان سببی و نسبی افراد را ملزم به پرداخت نفقه می کند. ...

ادامه مطلب

جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در مواد 498 الی 512 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) مورد تصریح قانونگذار کشورمان قرار گرفته که از جمله ی آنها می توان به جاسوسی، جعل، تزویر، قلب سکه، رشاء و ارتشاء اشاره کرد. ...

ادامه مطلب

جرم تخریب مال غیر

تخریب جرمی است ( جرم تخریب ) که به دنبال آن به طور کلی یا جزیی نسبت به مال یا شی ء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی لطمه وارد می شود. به عبارت دیگر تخریب عبارت است از ایراد صدمه عمدی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شی متعلق به غیر می شود. به این دلیل که در قانون مجازات اسلامی معیاری برای تشخیص میزان خروجی و صدمه مشخص نشده است بنابراین ضابطه تشخیص لطمه زدن، عرف است که براساس آن در هر مورد باید به عرف مراجعه کرد. عنصر قاتونی جرم تخریب مطابق ماده 677 قانون مجازات...

ادامه مطلب

جرم شهادت دروغ و افشای اسرار

جرم شهادت دروغ شهادت علیه خوانده یا متهم پرونده در دعاوی حقوقی و کیفری یکی از دلایلی است که قضات می توانند در صدور حکم خود به آن استناد کنند. بنابراین شاهدان می توانند با حضور یا عدم حضور خود در دادگاه در سرنوشت دعوا تأثیر گذار باشند.( جرم شهادت دروغ ) جرم شهادت کذب ( جرم شهادت دروغ ) در صورتی مستوجب مجازات است که ادای شهادت در دادگاه و نزد مقامات رسمی صورت گرفته باشد. جرم شهادت دروغ از جرایم مطلق است و مقید نیست به این معنی که لازم نیست حتماً شهادت دروغ در رأی دادگاه موثر واقع شده باشد بلکه حتی...

ادامه مطلب

جرم تهدید و اکراه

تهدید به معنای ترساندن و بیم دادن است و عبارت از عملی که دیگری را به ارتکاب جرم یا گرفتن مال مجبور کند طوری که ترس از عاقبت انجام یا عدم انجام عمل تهدید شونده را وادار به اطاعت از خواسته ی تهدید کننده کند. ...

ادامه مطلب

جرم توهین

توهین عبارت است از رفتاری اعم از گفته (شفاهی یا نوشته کتبی) یا هر لفظی که با توجه به شخصیت مخاطب آن، باعث سلب و هتک حیثیت و حرمت شخص به طور معمول می شود. ...

ادامه مطلب
تماس با موسسه
۰۲۱۸۸۵۴۳۰۸۶
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
×
×