جرم مصرف مشروبات الکلی

جرم استفاده از مشروبات الکلی یک جرم حدی است به این معنی که ریشه ی این جرم به شرع برمی گردد یعنی در شرع و فقه برای این امر مجازات تعیین شده است و آن 80...

بیشتر بخوانید

جرم اختلاس

رکن قانونی جرم اختلاس قانونگذار ایران در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس ( جرم اختلاس ) و کلاهبرداری مقرر داشته است هر یک از کارمندا...

بیشتر بخوانید

نحوه اخذ ممنوع الخروجی

ممنوع الخروجی کردن افراد در رویه قضایی و قوانین موضوعه سابقه ی زیادی دارد. در قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 188 آن بعلاوه بند «ث» ماده 247 و مواد 24...

بیشتر بخوانید

جرم تخریب اموال عمومی و دولتی

جرم تخریب اموال عمومی مطابق ماده 26 قانون مدنی اموال دولتی، اموالی است که برای مصالح یا انتفاعات عمومی آماده است مثل استحکامات و خندق ها و خاکریزهای ن...

بیشتر بخوانید

جرم منازعه

جرم منازعه جزمی غیرقابل گذشت و علیه اشخاص است که در ذیل به عناصر قانونی، مادی و معنوی به آن اشاره خواهد شد: عنصر قانونی جرم منازعه عنصر قانونی این جرم...

بیشتر بخوانید

جرم ورود غیرقانونی و به عنف به منزل غیر

جرم ورود غیرقانونی مطابق اصل 23 قانون اساسی محل سکونت اشخاص مصون از تعرض است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی ...

بیشتر بخوانید

جرم ترک انفاق

جرم ترک انفاق قانونگذار ایران با هدف حفظ و استحکام خانواده و رفع ضروریات زندگی برخی خویشاوندان سببی و نسبی افراد را ملزم به پرداخت نفقه می کند. (جرم ت...

بیشتر بخوانید

جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی

جرایم ضد امنیت جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ( جرایم ضد امنیت ) در مواد 498 الی 512 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) مورد تصریح قانونگذار کشور...

بیشتر بخوانید

جرم تخریب مال غیر

تخریب جرمی است ( جرم تخریب ) که به دنبال آن به طور کلی یا جزیی نسبت به مال یا شی ء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی لطمه وارد می شود. به عبارت دیگر تخریب ع...

بیشتر بخوانید

جرم شهادت دروغ و افشای اسرار

جرم شهادت دروغ شهادت علیه خوانده یا متهم پرونده در دعاوی حقوقی و کیفری یکی از دلایلی است که قضات می توانند در صدور حکم خود به آن استناد کنند. بنابراین...

بیشتر بخوانید