درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

جرم مصرف مشروبات الکلی

جرم استفاده از مشروبات الکلی یک جرم حدی است به این معنی که ریشه ی این جرم به شرع برمی گردد یعنی در شرع و فقه برای این امر مجازات تعیین شده است و آن ۸۰...

بیشتر بخوانید

جرم اختلاس

رکن قانونی جرم اختلاس قانونگذار ایران در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس ( جرم اختلاس ) و کلاهبرداری مقرر داشته است هر یک از کارمندا...

بیشتر بخوانید

نحوه اخذ ممنوع الخروجی

ممنوع الخروجی کردن افراد در رویه قضایی و قوانین موضوعه سابقه ی زیادی دارد. در قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۱۸۸ آن بعلاوه بند «ث» ماده ۲۴۷ و مواد ۲۴...

بیشتر بخوانید

جرم تخریب اموال عمومی و دولتی

جرم تخریب اموال عمومی مطابق ماده ۲۶ قانون مدنی اموال دولتی، اموالی است که برای مصالح یا انتفاعات عمومی آماده است مثل استحکامات و خندق ها و خاکریزهای ن...

بیشتر بخوانید

جرم منازعه

جرم منازعه جزمی غیرقابل گذشت و علیه اشخاص است که در ذیل به عناصر قانونی، مادی و معنوی به آن اشاره خواهد شد: عنصر قانونی جرم منازعه عنصر قانونی این جرم...

بیشتر بخوانید

جرم ورود غیرقانونی و به عنف به منزل غیر

جرم ورود غیرقانونی مطابق اصل ۲۳ قانون اساسی محل سکونت اشخاص مصون از تعرض است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی ...

بیشتر بخوانید

جرم ترک انفاق

جرم ترک انفاق قانونگذار ایران با هدف حفظ و استحکام خانواده و رفع ضروریات زندگی برخی خویشاوندان سببی و نسبی افراد را ملزم به پرداخت نفقه می کند. (جرم ت...

بیشتر بخوانید

جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی

جرایم ضد امنیت جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ( جرایم ضد امنیت ) در مواد ۴۹۸ الی ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) مورد تصریح قانونگذار کشور...

بیشتر بخوانید

جرم تخریب مال غیر

تخریب جرمی است ( جرم تخریب ) که به دنبال آن به طور کلی یا جزیی نسبت به مال یا شی ء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی لطمه وارد می شود. به عبارت دیگر تخریب ع...

بیشتر بخوانید

جرم شهادت دروغ و افشای اسرار

جرم شهادت دروغ شهادت علیه خوانده یا متهم پرونده در دعاوی حقوقی و کیفری یکی از دلایلی است که قضات می توانند در صدور حکم خود به آن استناد کنند. بنابراین...

بیشتر بخوانید

جرم تهدید و اکراه

جرم تهدید تهدید به معنای ترساندن و بیم دادن است و عبارت از عملی که دیگری را به ارتکاب جرم یا گرفتن مال مجبور کند طوری که ترس از عاقبت انجام یا عدم انج...

بیشتر بخوانید

جرم توهین

تعریف جرم توهین توهین عبارت است از رفتاری اعم از گفته (شفاهی یا نوشته کتبی) یا هر لفظی که با توجه به شخصیت مخاطب آن، باعث سلب و هتک حیثیت و حرمت شخص ب...

بیشتر بخوانید
تماس با موسسه