درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

آرشیو برای دسته بندی: مالک و مستاجر

وکیل سرقفلی – وکیل دعاوی سرقفلی – وکیل امور سرقفلی

وکیل سرقفلی وکیل سرقفلی موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی خدمات حقوقی ویژه وکالت تخصصی دعاوی سرقفلی را به شرح مندرج در بخش اجاره و سرقفلی ارائه می ...

بیشتر بخوانید

قانون سرقفلی سال ۵۶ – قوانین سرقفلی سال ۵۶

قانون سرقفلی سال ۵۶   قانون سرقفلی سال ۵۶ سرقفلی مبلغی است که مستأجر به مالک می دهد و آن مبلغ متعلق به مالک می شود در مورد سرقفلی مالک مغازه، مل...

بیشتر بخوانید

قانون روابط مالک و مستاجر ، مصوب سال ۱۳۳۹

۱- قانون روابط مالک و مستاجر ، مصوب سال ۱۳۳۹ تا سال ۱۳۳۹ هیچ قانونی بطور صریح حق سرقفلی را به رسمیت نشناخته بود. این قانون با اختصاص یک فصل از فصول هف...

بیشتر بخوانید

سیر تحول سرقفلی

سیر تحول سرقفلی الف) از سال ۱۳۰۹ تا سال ۱۳۳۹ ۱- قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی، مصوب سال ۱۳۰۹ ظاهراً وضع خاص اماکن تجاری در سال ۱۳۰۹ مورد توجه قانون...

بیشتر بخوانید

انتقال سرقفلی به ورثه

انتقال سرقفلی به ورثه قواعد و قوانین حقوقی و ملکی در مورد املاک تجاری با املاک مسکونی متفاوت است در واقع در املاک مسکونی قانون کسی را مالک می شناسد که...

بیشتر بخوانید 1

درصد حق مالک در فروش سرقفلی

درصد حق مالک در فروش سرقفلی در رابطه با قراردادی که در مورد ملک تجاری واقع می شود ابتدا باید تشخیص دهیم که قرارداد بیع واقع شده یا حق سرقفلی برای سرقف...

بیشتر بخوانید 1

انتقال سرقفلی

شیوه های انتقال سرقفلی انتقال سرقفلی به سه طریق انجام می شود که به شرح ذیل می باشد: انتقال سرقفلی به صورت اختیاری انتقال سرقفلی از راه اختیاری به این ...

بیشتر بخوانید

تخلیه سرقفلی به جهت نیاز شخصی

 اسقاط حق سرقفلی یکی از عللی که به موجب آن حق سرقفلی ساقط می شود نیاز شخصی است که در بند ۲ ماده ۱۵ قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ به آن اشاره شده است از ظ...

بیشتر بخوانید

تخلیه سرقفلی به جهت تغییر شغل

موارد اسقاط حق سرقفلی یکی از اقداماتی که باعث ساقط شدن حق سرقفلی می شود تغییر شغل است که در ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ به مواردی اشاره...

بیشتر بخوانید

تخلیه سرقفلی به جهت انتقال به غیر

تخلیه سرقفلی به جهت انتقال به غیر موارد اسقاط حق سرقفلی یکی از اقداماتی که باعث اسقاط حق سرقفلی می شود انتقال به غیر است که در بند ۲ ماده ۱۴ قانون موج...

بیشتر بخوانید

توقیف سرقفلی

توقیف سرقفلی در مواردی که مالک واحد تجاری بدهکار باشد و علاوه بر مالکیت عین مالک منافع محل تجاری هم باشد و سرقفلی مغازه نیز متعلق به او باشد محکوم له ...

بیشتر بخوانید

دعوی مطالبه اجاره بها و اجور معوقه

دعوی مطالبه اجاره بها و اجور معوقه در عقد اجاره مستأجر تکلیف دارد اجاره های معینه را در سر موعد به موجر بپردازد و چنانچه در چند ماه پرداخت این اجور به...

بیشتر بخوانید 1
تماس با موسسه