درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

نحوه ی انتقال سهام شرکت ها

سهام شرکت بحث نقل و انتقال سهام، اختصاص به سهام شرکت هایی دارد که سرمایه در آنها به شکل اوراق سهام در می آید و مشمول محدودیت های مربوط به انتقال سهم ا...

بیشتر بخوانید

انواع شرکتهای خارجی( شرکتهای چند ملیتی )

شرکتهای چند ملیتی شرکتهای چند ملیتی ، شرکتهایی هستند که در راستای گسترش فعالیت خود در جهان به تأسیس یک شرکت فرعی، در کشوری غیر از کشور متبوع شرکت اصلی...

بیشتر بخوانید

تعریف شرکت سهامی خاص

شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراً توسط موسسین تأمین گردیده است و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام...

بیشتر بخوانید

وجوه افتراق و اشتراک بین شرکتهای سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود

۱- در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل ۲ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر می باشند. ۲- حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت...

بیشتر بخوانید

انواع شرکت های تجارتی طبق قانون تجارت

مطابق قانون تجارت ۱۳۱۱ شرکت های تجارتی شرکت هایی هستند که هدف از تشکیل آنها انجام معاملات تجاری ماده ی ۲ قانون تجارت باشد (البته به جز شرکت های سهامی ...

بیشتر بخوانید

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

تعریف شرکت سهامی خاص شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن به هنگام تأسیس منحصرآً به وسیله ی موسسین آن تشکیل می شود و پس از ثبت شرکت، سهام آن در ...

بیشتر بخوانید

شرکت های دانش بنیان

شرکت یا موسسه خصوصی و یا تعاونی است که به منظور هم افزائی علم و ثروت،توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و ن...

بیشتر بخوانید

وضعیت حقوقی شرکت های خارجی

قانون ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰ فعالیت شرکت های خارجی در ایران را به رسمیت شناخته و جهت انجام آن مطابق ماده ۳ قانون مذکور «هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند ...

بیشتر بخوانید
تماس با موسسه