درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

آرشیو برای دسته بندی: شرکت های تجاری

دعاوی مربوط به شرکت های تجاری

شرکت های تجاری شرکت های داخلی از آنجایی که شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند، مانند هر فرد دیگری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند. با این وجود...

بیشتر بخوانید

انواع شرکت ها و ماهیت آنها

شخصیت حقوقی زمانی به وجود می آید که قانون معین کرده است پس از ایجاد شرکت ثبت آن در اداره ی ثبت شرکت ها الزامی است. ویژگی مشترک این شرکت ها در وجود شری...

بیشتر بخوانید

شرکتهای سهامی و انواع آن طبق قانون تجارت

IMG_20160220_110436

شرکت سهامی شرکتی است که پس از آنکه سرمایه اش تعهد و پرداخت شد به هر یک از سرمایه گذاران ورقه ی سهام داده می شود که این اوراق قابل خرید و فروش در بازار...

بیشتر بخوانید
تماس با موسسه