9:00 - 20:00

ساعات کاری موسسه - شنبه الی پنج شنبه

۸۸۵۴۳۰۸۴-6

مشاوره تلفنی رایگان

 

امور وقفی

قانون ابطال اسناد و فروش رقبات موقوفه شامل وقف عام است یا خاص؟

ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات موقوفه سال 63 مقرر می دارد؟ از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه ی اعتبار ساقط است. ...

ادامه مطلب

ثبت مال موقوفه و عند اللزوم طرح دعوا از ناحیه ی وقف

مطابق ماده 27 قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه ی اجرایی آن متولیان موقوفات باید از ثبت محل درخواست ثبت مال موقوفه را بنمایند و در صورت عدم اقدام متولیان مطابق ماده 32 آیین نامه فوق نماینده ی اوقاف محل درخواست ثبت خواهد داد. ...

ادامه مطلب

موارد مجاز فروش مال موقوفه

در مورد اموال مورد وقف اصل بر عدم امکان فروش مال موقوفه است اما در قانون مدنی استثنائاتی برای امکان فروش مال موقوفه مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است....

ادامه مطلب

زمین های شهری اوقافی

در تبصره ماده 11 از آیین نامه اجرایی قانون به روشنی آمده که موقوفات عام که اسناد مالکیت وقف نامه های آنها حاکی از عمران و آبادی در آن باشد احیاء شده محسوب می گردد ولی در هر حال مشمول بند 2-5 آیین نامه خواهد بود....

ادامه مطلب

شرایط فروش ملک اوقافی ( قوانین املاک اوقافی )

بیع وقف ابتدا در مورد موقوفات خاص پذیرفته می شود و سپس در آخرین مراحل قانون اصلاحات اراضی موقوفات عام نیز مشمول بیع قرار گرفت. ...

ادامه مطلب

عدم امکان وقف جنگل ها و مراتع و وضعیت معادن موجود در ملک وقفی

می دانیم که برای وقف شرایطی لازم است که باید در واقف و ملکیکه مورد وقف قرار می گیرد وجود داشته باشد: برای مثال واقف باید مالک مال باشد و ملک نیز باید قابلیت تملیک را داشته باشد تا قابلیت وقف شدن را پیدا کند. ...

ادامه مطلب

لایحه قانونی اجاره املاک موقوفی

به منظور جلوگیری از هر گونه تضییع حق در موقوفات کشور و تنظیم اسناد و قرارداد اجاره و تعیین اجاره بهای عادلانه املاک استیجاری و متصرفی موقوفه از این تاریخ کلیه ی اسناد و قراردادها فسخ شد...

ادامه مطلب

شرایط فروش ملک اوقافی در قانون مدنی

وقف عبارت است از اینکه عین مال به طور دائم حبس و منافع آن تسبیل شود به بیان ساده تر اصل یک مال و منافع حاصل از آن را که شخصی برای خدمات عمومی یا اختصاصی در جهت خیر و رضای الهی هدیه کند را وقف گویند. ...

ادامه مطلب

طریقه ی فروش مال موقوفه و وضعیت موقوفه پس از فروش

چنانچه با توجه به مواد 88 و 89 قانون مدنی امکان و شرایط فروش مال موقوفه وجود داشته باشد مطابق تبصره ماده 43 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه این امر با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه امکانپذیر است. ...

ادامه مطلب

وقف چیست؟ مشاوره حقوقی دعاوی وقف

وقف عبارت است از اینکه عین مال به طور دائم حبس و منافع آن تسبیل شود به بیان ساده تر اصل یک مال و منافع حاصل از آن را که شخصی برای خدمات عمومی یا اختصاصی در جهت خیر و رضای الهی هدیه می کند وقف می گویند. ...

ادامه مطلب

افراز ملک وقفی از ملک وقفی

هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به عنوان وکیل یا امین واقف به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره عمل نماید. ...

ادامه مطلب

افراز و تقسیم مال وقفی

تقسیم منافع مال موقوفه با تقسیم خود وقف بین موقوف علیهم متفاوت است بدین شکل که تقسیم منافع مال موقوفه جزء ضروریات عقد وقف می باشد و مقتضای ذات آن است ولی تقسیم مال موقوفه جزء موارد نادر است و تنها با وجود یک سری شرایط خاص و استثنائی امکان دارد ...

ادامه مطلب
تماس با موسسه
۰۲۱۸۸۵۴۳۰۸۶
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
×
×