9:00 - 20:00

ساعات کاری موسسه - شنبه الی پنج شنبه

۸۸۵۴۳۰۸۴-6

مشاوره تلفنی رایگان

 

اسناد تجاری

اینکوترمز (Incoterms)

در دهه های اخیر، تجارت بین الملل در حال رشد و پیشرفت دائمی بوده و از اهمیت روزافزون برخوردار است. تسلط بر قوانین داخلی و بین المللی برای موفقیت در تجارت و اجتناب از اشتباهات امری بسیار مهم و حیاتی می باشد. اینکوترمز در این بین از اهمیت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است و بدون اغراق می توان گفت که اغلب معاملات بین المللی به نحوه های مختلف از آن بهره می برند. اینکوترمز که دربرگیرنده ی اصطلاحات بازرگانی  بین المللی است، در واقع تعیین کننده ی ضوابط بین خریدار و فرشنده در معاملات تجاری است. هدف از اینکوترمز ارائه...

ادامه مطلب

دادخواست استرداد لاشه چک ( سند تجاری )

بعنوان مثال شخصی در ازای بدهی خود به طلبکار چکی را به او تحویل می دهد ولی قبل از رسیدن موعد چک مبلغ بدهی را به صورت نقدی پرداخت می نماید و حال لاشه ی چک خود را می خواهد که طرف مقابل از پس دادن آن امتناع می نماید...

ادامه مطلب

طرح دعوای حقوقی یا کیفری به علت مفقودی یا سرقت سند در وجه حامل

تعریف سند در وجه حامل: سند در وجه حامل سندی است که به موجب آن امضاء کننده آن متعهد می شود در موعد معین مبلغ معینی را به دارنده سند پرداخت کند دارنده همان حمل کننده سند است که سند در دست اوست. با توجه به مواد 320 لغایت 334 قانون تجارت دارنده هر سند در وجه حامل مالک آن محسوب می شود و می تواند وجه آن را از متعهد مطالبه کند. و این اسناد در وجه حامل می تواند چک، سفته، سهام بی نام شرکتهای بازرگانی موضوع ماده 39 قانون تجارت، گواهی نامه ی موقت سهام بی نام موضوع ذیل ماده...

ادامه مطلب

خسارت تأخیر تأدیه در اسناد تجاری

تعریف خسارت تأخیر تأدیه مطابق با ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند. شیوه ی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در اسناد تجاری با توجه به قانون آئین دادرسی مدنی طلبکار...

ادامه مطلب

دعاوی تجاری و بازرگانی

در روابط قراردادی و معاملات تجاري، ایجاد اختلاف همواره محتمل است، بدون شک هرچه میزان تعاملات تجاری میان دوکشور افزایش می یابد اختلافات تجاری نیز بیشتر بروز پیدا می کنند....

ادامه مطلب

روش ها مطالبه وجه سفته

تعریف سفته مطابق با ماده 307 قانون تجارت: «سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معینی و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی کند.» تعریف دیگری از سفته در بند 16 آئین نامه آمده است «فته طلب سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می نماید مبلغی عندالمطالبه یا در موعد معین در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید. فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: مبلغی...

ادامه مطلب

روش های مطالبه وجه چک

تعریف و مفهوم چک در اصطلاح حقوقی چک سند خاصی است که به موجب آن صادر کننده ی چک پولی را که نزد دیگری دارد تمام یا بخشی را به سود خود یا ثالث مسترد می دارد، چک سند عادی تجاری و قابل صدور اجرائیه است. تعریف چک در قانون تجارت: مطابق ماده 310 قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. با توجه به تعریفی که از چک ذکر شد چک جانشین وجه نقد و وسیله استرداد آن است و در صورتی...

ادامه مطلب

ضمانت و ظهرنویسی در اسناد تجاری

مسئولیت ضامن و ظهرنویس در اسناد تجاری مسئولیت تضامنی است یعنی طلبکار می تواند به هر کدام از مسئولین به میزان کل وجوه مورد مطالبه مراجعه کند....

ادامه مطلب
تماس با موسسه
۰۲۱۸۸۵۴۳۰۸۶
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
×
×