درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

آرشیو برای دسته بندی: اسناد تجاری

اینکوترمز (Incoterms)

در دهه های اخیر، تجارت بین الملل در حال رشد و پیشرفت دائمی بوده و از اهمیت روزافزون برخوردار است. تسلط بر قوانین داخلی و بین المللی برای موفقیت در تجا...

بیشتر بخوانید

دادخواست استرداد لاشه چک ( سند تجاری )

موارد استرداد لاشه چک ، سفته یا برات یکی از مواردی که می توان برای آن دعوای استرداد لاشه چک را طرح کرد از قبیل ذیل است: بعنوان مثال شخصی در ازای بدهی...

بیشتر بخوانید

طرح دعوای حقوقی یا کیفری به علت مفقودی یا سرقت سند در وجه حامل

تعریف سند در وجه حامل: سند در وجه حامل سندی است که به موجب آن امضاء کننده آن متعهد می شود در موعد معین مبلغ معینی را به دارنده سند پرداخت کند دارنده ه...

بیشتر بخوانید

خسارت تأخیر تأدیه در اسناد تجاری

تعریف خسارت تأخیر تأدیه مطابق با ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون ...

بیشتر بخوانید

دعاوی تجاری و بازرگانی

دعاوی تجاری در روابط قراردادی و معاملات تجاري، ایجاد اختلاف همواره محتمل است (دعاوی تجاری)، بدون شک هرچه میزان تعاملات تجاری میان دو کشور افزایش می یا...

بیشتر بخوانید

روش ها مطالبه وجه سفته

تعریف سفته مطابق با ماده ۳۰۷ قانون تجارت: «سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص مع...

بیشتر بخوانید

روش های مطالبه وجه چک

تعریف و مفهوم چک در اصطلاح حقوقی چک سند خاصی است که به موجب آن صادر کننده ی چک پولی را که نزد دیگری دارد تمام یا بخشی را به سود خود یا ثالث مسترد می د...

بیشتر بخوانید

ضمانت و ظهرنویسی در اسناد تجاری

مسئولیت ضامن و ظهرنویس در اسناد تجاری مسئولیت تضامنی است یعنی طلبکار می تواند به هر کدام از مسئولین به میزان کل وجوه مورد مطالبه مراجعه کند. تعریف ضما...

بیشتر بخوانید
تماس با موسسه