دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشندگان قبلی

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشندگان قبلی ، ممکن است نسبت به ملک موضوع دعوا معاملات متعددی واقع شده باشد در این صورت خواهان می بایست علیه همه ایادی قبلی طرح دعوا نماید.

ممکن است هنگام طرح دعوا خواهان قادر به شناسایی همه افرادی که لازم است طرف دعوا قرار گیرند نباشد در این گونه موارد با توجه به اینکه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال باید به طرفیت شخصی اقامه شود که نام وی به عنوان مالک در دفتر املاک درج شده یا در صورت فوت مالک ثبتی ،طرفیت ورثه او مطرح گردد، چنانچه جلسه اول دادرسی برگزار نشده باشد خواهان طبق ماده ۱۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی می تواند و باید مالک ثبتی را به عنوان ثالث به د ادرسی پرونده در حال رسیدگی جلب نماید یعنی دادخواستی علیه او تنظیم و تقدیم نماید و یا جلب ثالث را در جلسه دادرسی اظهار و ظرف سه روز علیه ثالث نیز دادخواست جلب به دادگاه تقدیم نماید.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشندگان قبلی

در بسیاری مواقع مشاهده می گردد خواهان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی فقط شخصی را که ملک را طی سند عادی از وی خریداری نموده است خوانده قرار می دهد و پس از اخذ استعلام از طرف شعبه رسیدگی کننده مشخص می گردد ملک به نام شخص دیگری ثبت گردیده است بنابراین صرف وقوع عقد بیع در طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی کافی نیست چرا که ممکن است شخصی معامله را با سند عادی از دیگری خریده و حقوق خود را به عنوان خریدار به خواهان منتقل نموده است در این صورت دعوای الزام به تنظیم سند رسمی می بایست علیه فروشنده و مالک آن پلاک ثبتی مطرح گردد.

دلیل اینکه می بایست مالک ملک مورد اختلاف طرف دعوا  قرار گیرد این است که هر گاه دادگاه وفق خواسته خواهان رای بر محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال صادر نماید رای دادگاه در صورتی قابل اجراست که از یک سو ملک قبلا در اداره ثبت محل وقوع ملک ،ثبت شده باشد تا شماره پلاک ثبتی آن مشخص باشد و از سوی دیگر سابقه ای از ثبت به نام خوانده یا یکی از خواندگان در دفتر املاک موجود باشد تا بتوان مراتب انتقال به محکوم له را در دفتر املاک ثبت نمود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست