وقف چیست؟ مشاوره حقوقی دعاوی وقف

تعریف وقف وقف عبارت است از اینکه عین مال به طور دائم حبس و منافع آن تسبیل شود به بیان ساده تر اصل یک مال و منافع حاصل از آن را که شخصی برای خدمات عموم...

بیشتر بخوانید

افراز ملک وقفی از ملک وقفی

تقسیم ملک وقفی از ملک وقفی از دیدگاه قانون مدنی با توجه به تعاریفی که در مقالات پیشین از وقف ارائه شد باید گفت که: مطابق با ماده 82 قانون مدنی هر گاه ...

بیشتر بخوانید

افراز و تقسیم مال وقفی

تقسیم وقف بین موقوف علیهم ابتدائاً باید اشاره کنیم که تقسیم منافع مال موقوفه با تقسیم خود وقف بین موقوف علیهم متفاوت است بدین شکل که تقسیم منافع مال م...

بیشتر بخوانید

زمین های زراعی وقفی

زمین های مزروعی طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 63/01/28 کلیه موقوفاتی که بدون مجوز به فروش رسیده یا به صورتی به مل...

بیشتر بخوانید

اخذ به شفعه در مال موقوفه

تعریف حق شفعه مطابق با ماده 808 قانون مدنی باید گفت که هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیم بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به ...

بیشتر بخوانید

تعمیر و نگهداری وقف

مواد قانونی مرتبط با تعمیر و نگهدار وقف (موقوفه) مطابق ماده 82 قانون مدنی هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد، متولی باید به ...

بیشتر بخوانید

منافع مال موقوفه و نحوه ی تقسیم آن

همانطور که در مقالات پیشین اشاره شد وقف عبارتست از حبس عین و تسبیل منافع یعنی در این عمل حقوقی دیگر عین مال قابل نقل و انتقال نیست منافع آن نیز مطابق ...

بیشتر بخوانید

حق ریشه صاحب نسق در ملک اوقافی

طبق قانون اوقاف اگر زارعان صاحب نسق در اراضی تحت تصرف خود چاه حفر نموده باشند موقوفه در صورت امکان نسبت به خرید آن اقدام می نماید و در این صورت اجاره ...

بیشتر بخوانید

داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت

تعریف داوری در قراردادهای مشارکت داور به اشخاصی گفته می شود که با توافق طرفین دعوا پیش از بروز اختلاف در زمینه ی قراردادهای مشارکت در ساخت تعیین می گر...

بیشتر بخوانید

شرایط فسخ و ابطال قراردادهای مشارکت در ساخت

با توجه به ماده 10 قانون مدنی قرارداد مشارکت در ساخت قراردادی است نامعین جزء عقود معین و مشخص قانون مدنی نیست بعلاوه قرارداد مشارکت در ساخت، قراردادی ...

بیشتر بخوانید