نکاتی درباره قانون جدید بیمه شخص ثالث

* قانون شخص ثالث جدید با عنوان قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مورخ 20/2/95 تصویب شد. * کلیه تخفیفاتی ...

بیشتر بخوانید

کلاهبرداری و انتقال مال غیر به صورت کاربردی

هرگاه شخصی با توسل به وسایل متقلبانه دیگری را بفریبد و اموالش را دریافت نماید کلاهبردار بوده و زیان دیده می تواند علیه وی شکایت کیفری نماید. انتقال ما...

بیشتر بخوانید

وضعیت حقوقی فروش مال موقوفه

در مورد مال موقوفه اصل بر غیر قابل فروش بودن آن است و در حالت کلی این حق برای اشخاص وجود ندارد که به معامله ی مال موقوفه دست زنند اما در برخی موراد اس...

بیشتر بخوانید

وضعیت حقوقی فروش ملک مورد رهن

مطابق رأی وحدت رویه ی شماره 620 دیوان عالی کشور در خصوص معاملات مالک نسبت به مال مرهونه با توجه به مواد قانون مدنی گر چه رهن موجب خروج عین مرهونه از م...

بیشتر بخوانید

معامله معارض و بررسی جرم

معامله معارض در حقوق جزای اختصاصی ایران عمل شخصی که به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین...

بیشتر بخوانید

تحلیل قرادادهای بازیگران سینما

قرارداد ساخت فیلم سینمایی بسیاری از فیلم های سینمایی، براساس قراردادی تحت عنوان (قرارداد ساخت فیلم سینمایی) میان سرمایه گذار و تهیه کننده غیرمستقل ساخ...

بیشتر بخوانید

موافقتنامه داوری بین المللی و نحوه تنظیم آن

داوری تجاری بین المللی معمولآً ناشی از روابط قراردادی است که بین طرفین منعقد شده است موافقتنامه داوری ممکن است ضمن قرارداد و به صورت شروط ضمن عقد منعق...

بیشتر بخوانید

انعقاد تفاهم نامه با اتاق های بازرگانی ایران و ترکیه، و ایران و فرانسه

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی در نشستی مشترک با دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه جناب آقای دکتر ابراهیمی، و نائب رئیس اتاق بازرگانی مشت...

بیشتر بخوانید

نکاتی در خصوص وصیت نامه طبق قانون مدنی

–تعریف صحیح و جامع وصیت به شرح زیر است: عمل حقوقی که به موجب آن شخصی به طور مستقیم یا در نتیجه تسلیط دیگران در اموال خود یا حقوق خود بعد از فوت ...

بیشتر بخوانید 1

دعوای الزام مالک به تعمیرات اساسی عین مستاجره ( ماده 486 قانون مدنی )

گاهی پیش می آید که پس از انعقاد عقد اجاره و در طول زمان تعریف مستأجر بر عین مستأجره تعمیرات مهم و اساسی در عین ضروری می نماید. در این مواقع اگر پس از ...

بیشتر بخوانید