قرارداد بیمه

تعریف قرارداد بیمه قراردادی است که همسان با قمار و شرط بندی شمرده می شود. به منظور آنکه قرارداد بیمه تبدیل به شرط بندی و قمار نشود باید اجازه داد کسان...

بیشتر بخوانید

وکالت دادگستری

وکالت دادگستری وکالت ( وکالت دادگستری ) عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، دیگری را برای انجام کاری نایب خود می کند. مراد از وکالت دعاوی، تفویض اختی...

بیشتر بخوانید

ماهیت حقوقی قرارداد بیمه

قرارداد بیمه قرارداد جبران خسارت است. –  قرارداد بیمه قرارداد جبران خسارت است، این توصیف از ماهیت حقوقی قرارداد بیمه برای ارتقاء یا قابلیت الزام...

بیشتر بخوانید

انواع بیمه مسئولیت

مطابق تعریفی که از مسئولیت مدنی ارائه می شود، مسئولیت مدنی عبارت است از مسئولیت اشخاص در مقابل خساراتی که 1- ناشی از فعل یا ترک فعل آنهاست 2- ناشی از ...

بیشتر بخوانید

انحصار وراثت

کسی که فوت می شود به احتمال زیاد خانواده ای دارد که بعد از مرگ به استناد قانون از او ارث می برند، برای اینکه این ورثه بتوانند در دارایی های مورث خود ت...

بیشتر بخوانید

دعاوی تصرف

طرح دعاوی راجع به اموال غیرمنقول (املاک) دو دسته است: 1- دعاوی مالکیت 2- دعاوی تصرف فرق دعوای مالکیت و تصرف: دعوای مالکیت دعوایی است که موضوع حق منشأ ...

بیشتر بخوانید

دعوای خلع ید

عدم آگاهی در خصوص دعوای خلع ید و همینطور بی اطلاعی در طریقه اقامه صحیح آن سبب می شود، شما پس از طرح دعوا و تلف کردن وقت و صرف هزینه و نیز اطاله مدت دا...

بیشتر بخوانید

دعوای تخلیه ید

تعریف دعوای تخلیه ید تخلیه ی ید خواسته کسی است که مال خود را اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول، با مجوز به فرد دیگری می سپارد و بعد از آن به هر دلیل...

بیشتر بخوانید

بررسی بزهکاری اطفال و نوجوانان در تهران

در جوامع امروز مسأله‌ی بزهکاری اطفال و نوجوانان و علی‌الخصوص ارتکاب جرم سرقت توسط آنان یکی از مهم‌ترین معضلات مطرح در حوزه‌ی سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، ...

بیشتر بخوانید