تخلیه ملک اجاره ای پس از موعد

اجاره عقدی است موقت، بنابراین با پایان مدت آن، اجاره نیز پایان می گیرد و مستأجر باید مورد اجاره را تخلیه کند. قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 به مس...

بیشتر بخوانید

تخلیه پیش از موعد ملک اجاره ای

تخلیه پیش از موعد ممکن است عوامل بسیاری پیش آید که موجب پایان اجاره و در نهایت تخلیه ملک اجاره ای زودتر از موعد انقضای مدت اجاره شود. همانطور که از قا...

بیشتر بخوانید 1

مقررات مالیاتی از وضع تا اجرا

وضع مالیات و نحوه وصول آن به موجب قانونی که به قانون مقررات مالیاتی مرسوم است تعیین می گردد تفسیر قوانین و مقررات مالیاتی امری پیچیده و دشوار است و نم...

بیشتر بخوانید

ارث چیست؟

ارث ارث عبارت است از انتقال قهری حقوق و دارایی متوفی به ورثه وی. منظور از حق، تمام آن چیزهایی است که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد خواه حقوق مالی باش...

بیشتر بخوانید

وصیت

وصيت در علم حقوق مستنداً به ماده 826 ق.م عبارت است از اينكه كسى عين يا قسمتى را از مال خود براى زمان بعد از فوتش به ديگرى مجاناً تمليك كند و وصيت عهدى...

بیشتر بخوانید

اصول معاملات تجاری بین المللی

کلیه معاملات داخلی، اعم از معاملات اصلی، واسطه ای، ساخت و ساز و تولید در سطح بین المللی نیز با همان عناوین وجود دارد. مانند: 1- معاملات تجاری مبادله ا...

بیشتر بخوانید

قراردادهای تجاری بین المللی

مقدمه قانون مدنی اصول کلی مربوط به عقد قراردادها را تعریف نموده است و در ماده 10 قانون مدنی با نص صریح «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد ...

بیشتر بخوانید

داوری حقوقی

داوری حقوقی یک نوع حل و فصل الزام آوری دعاوی خارج از دادگاه در سطح داخلی و بین المللی می باشد و معمولاً طرفین دعوی به یک یا سه داور یا دیوان داوری مرا...

بیشتر بخوانید

صلاحیت و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در وقف عام و خاص

1- وقف عام به لحاظ اینکه موقوفات عام حق عموم مردم یا حداقل عده کثیری است، لذا قانونگذار در صورت مشخص نبودن متولی، تولیت و نگهداری آن را به سازمان اوقا...

بیشتر بخوانید

شرکت های دانش بنیان

شرکت یا موسسه خصوصی و یا تعاونی است که به منظور هم افزائی علم و ثروت،توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و ن...

بیشتر بخوانید