قرارداد پیمان

وظایف کلی پیمانکاران در اجرای عملیات موضوع پیمان

در این مرحله فرض بر این است که پیمانکار کلیه مراحل قبلی را با توجه و دقت کامل انجام داده و وارد فاز عملیات اجرایی گردیده است لذا عمده وظایف پیمانکار در این شرایط ( قرارداد پیمان ) عبارتند از:

قرارداد پیمان

  1. برقراری رابطه نزدیک با دستگاه های کارفرما و مشاور جهت اخذ دستور کارها و تسهیل امکان نظارت بر امور اجرایی
  2. تهیه نقشه های کارگاهی و ارائه آن به دستگاه های ذیربط جهت بررسی و اعلام نظر
  3. تکمیل سازمان اجرایی براساس زمانبندی برنامه زمان بندی مصوب
  4. فعال نمودن سازمان اجرایی در کلیه زمینه های پیش بینی شده
  5. تنظیم صورتجلسات کارگاهی و صورت وضعیت ها
  6. اجرای پروژه ها براساس زمان بندی مصوب

 

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی وفق ماموریت سازمانی و با نگاه به چشم انداز متعالی خود با رعایت ارزش ها و رفتار حرفه ای و با رعایت قواعد و استانداردهای علمی و حقوقی و فراتر از آن با همکاری و همیاری حقوقدانان، مشاوران، وکلاء، کارشناسان و متخصصان تراز اول و انجام هر گونه خدمات حقوقی و تهیه و تنظیم انواع قرارداد پیمانکاری که در حوزه پیمانکاری و حوزه های مختلف آمده است را دارد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمائید.

فهرست