قرارداد مشارکت در ساخت قراردادی است که طبق آن یک طرف یعنی مالک، ملک یا خانه ی فرسوده خود را وسط می گذارد و طرف دیگر یعنی سازنده تعهد می نماید با هزینه ی خود ساختمان مسکونی و یا تجاری در ملک مورد اشاره بسازد یعنی شخص اول ملک و شخص دوم سرمایه را تأمین می کند.

بنابراین قرارداد مشارکت در ساخت یک توافق بین مالک و سازنده در خصوص ساخت ساختمان و متعاقباً شرکت در مالکیت آن . بنابراین طرفین در انتخاب شریک خود در این قرارداد باید دقت کافی به عمل آورنده و حتی الامکان از مشاوره حقوقی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در زمینه ی تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت استفاده کنند.

یک وکیل مجرب می تواند تمامی تعهدات طرفین و در مقابل کلیه ی ضمانت اجراهای عدم انجام تعهدات یا تأخیر طرفین را به صورت دقیق در قرارداد مشارکت در ساخت بگنجاند و در نتیجه مانع تضرر مالک یا سازنده گردد.

وکالت دعاوی مشارکت در ساخت

وکیل جهت طرح دعاوی مربوط به قرارداد مشارکت در ساخت لازم است در این زمینه سابقه ی وکالت داشته باشد و همچنین آشنایی کافی به قوانین و علاوه بر آن عرف های مربوط به قرارداد مشارکت در ساخت و پروژه های ساختمانی نیز ضروری است.

بنابراین هم سابقه ی وکالت در دعاوی مشارکت در ساخت و هم سابقه ی تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت و هم تسلط بر قوانین و عرف های قرارداد مشارکت در ساخت برای چنین حقوق دان و وکیلی لازم است.

بنابراین به کسانی که قصد انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت و یا طرح دعاوی مرتبط با پروژه های مشارکت در ساخت را دارند توصیه می شود با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکلای متخصص آن مشاوره و سپس جهت انجام امور فوق اقدام کنند. چرا که دعوای مشارکت در ساخت به علت تعدد طرفین و پیچیدگی ها و چالش های حقوقی اش به گونه ای است که باید با تسلط کامل جهت طرح آن اقدام کرد.

 

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در نقش وکیل در تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت و طرح دعاوی مربوط به آن توسط وکیل با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی مشارکت در ساخت هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست