کپی برداری از این وبسایت پیگرد قانونی دارد
درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

مقالات و نکات کاربردی

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها

مقالات و نکات کاربردی

طبق کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدودی شهر یا حریم آن باید از قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه ساخت اخذ نمایند. در صورتی که عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه انجام گیرد مامورین شهرداری می توانند مانع ساخت شوند.

در چنین مواردی به تخلفات افراد به تقاضای شهرداری در طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رسیدگی می شود. در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را درکمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح کند در غیر این صورت کمیسیون ماده ۱۰۰ به تقاضای ذینفع رسیدگی خواهد کرد.

تخلفات ساختمانی که کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها صرفاً در مورد تخلفات ناشی از ساخت و سازهای درون شهری می باشد و به ساخت و سازهای حومه و برون شهری تخصیص نمی یابد. تخلفاتی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می باشد عبارت است از:

 • احداث بنا بدون پروانه: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکیت اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساختمان از شهرداری کرده است و ضمانت اجرای عدم چنین امری جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع امر به کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشد. کمیسیون بر اساس تبصره یک ماده ۱۰۰ ممکن است با توجه به عدم رعایت معیار های موجود در این تبصره حکم بر تخریب دهد یا به ازای هرمتر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش سرقفلی داشته باشد.
 • عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ:

این تخلف زمانی رخ می دهد که احداث پارکینگ با توجه به مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و ضوابط شهرداری محل الزامی باشد، ولی مالک ساختمان از احداث پارکینگ خودداری نموده و ابتدا به ساکن پارکینگ را احداث نکند و یا اینکه پارکینگ را به صورتی که امکان اصلاح چنین تخلفی وجود داشته باشد احداث ننماید. در این حالت کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم به اصلاح همراه اخذ جریمه می دهد و در صورتی که اصلاح آن ممکن نباشد کمیسیون ماده ۱۰۰ می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضاز از بین نرفته پارکینگ باشد، صادر نماید.

 • تجاوز به معابر شهر: تخلف تجاوز به معابر شهر مذکور در تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری زمانی تحقق پیدا می کند که متخلف در ابتدا مالک می باشد و حقیقتاً تجاوزی به ملک دیگری انجام نمیدهد و فی الواقع تجاوز به ملک سابق خود انجام داده ولی در اثر گذشت زمان ملک مزبور تماماً یا بعضاً در طرح های مصوب شهرداری و مراجع مربوطه واقع گردیده که در برخی موارد چنین طرح هایی فوری و ضرب الاجلی می باشد که دولت با پرداخت ملک به مالک و خراب کردن آن طرح خود را اجرا می کند و یا اینکه چنین طرحی مهم و فوری نمی باشد ولی حتماً باید انجام گیرد حال اگر مالک ملک قصد نوسازی یا تجدید بنا کرد باید بر اساس چنین طرحی ساخت کند و اگر خلاف آن ساخت کند بدون علم به اینکه ملک مزبورتماماً یا بعضاً مشمول تخلف تجاوز به معابر می گردد که در این صورت شهرداری مکلف است از ادامه ی عملیات جلوگیری کرده و طرح دعوا در کمیسیون ماده ۱۰۰ نماید.
 • تراکم اراضی: درصورتی که اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی از سوی مالک صورت گیرد رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می باشد. در این مورد کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صورتی که رعایت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی نشده باشد حکم به پرداخت جریمه و در صورت عدم پرداخت جریمه حکم به تخریب صادر می نماید.
 • عدم استحکام بنا : در صورتی که مالک رعایت اصول فنی و معماری را نکرده باشد و بنا از استحکام لازم برخوردار نباشد کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری حکم تخریب را صادر می نماید.
 • عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی: در صورت عدم رعایت اصول فنی و معماری همچنین عدم رعایت اصول بهداشتی و شهرسازی نیز کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری حکم تخریب صادر می نماید.

 

 • تغییر کاربری: هنگامی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه تجاری محل کسب و یا پیشه یا تجارت دائر شود تخلف تغییر کاربری می باشد. در صورت تخلف تغییر کاربری موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ طرح می شود و کمیسیون حکم به تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه خواهد داد.

چه کسانی می توانند در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اقامه دعوا نمایند:

طرح دعوا در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، اختصاص به خود شهرداری دارد و شخصی هم که از تخلفات شهرداری متضرر گردیده است باید ابتدا به شهرداری اعتراض خود را اعلام نماید و شهرداری در صورتی که آن موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باشد آن را به کمیسیون ارجاع می دهد. البته طبق قسمت اخیر تبصره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رسیدگی به تقاضای دینفع را نیز پذیرفته یعنی می توان مستقیماً دعوای خود را در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح نمود.

 • اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری چه کسانی هستند؟ :

اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری شامل نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور، یکی از قضات دادگستری به انتخاب  وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن (شورای اسلامی) شهر به انتخاب انجمن (شورا) می باشد.

 • مراحل رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری:

در صورتی که جلسات کمیسیون در خود شهرداری منطقه تشکیل شود به وسیله واحد شهرسازی و فنی یا شخص مسئول اقدام، پرونده به کمیسیون ارجاع می شود  در صورتی که شهرداری دارای مناطق چندگانه باشد و کمیسیون در شهرداری مرکزی تشکیل گردد پرونده منطقه شهرداری نخست به دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و به وسیله دبیرخانه، به کمیسیون ارسال و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

چنانچه کمیسیون ماده ۱۰۰ صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد می بایست قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید. بعد از طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ به ذینفع اعلام میگردد تا ظرف ۱۰ روز توضیحات خود را کتباً اعلام نماید.

بعد از تقاضای مدت مزبور چنانچه صدور رای در جلسه اول رسیدگی ممکن نباشد کمیسیون ظرف مدت یک ماه اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید.

تجدید نظر از آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری:

پس از صدور رای ظرف مدت ۱۰ روز میتوان اعتراض نمود. براساس تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالک و قائم مقام مالک، اشخاصی هستند که  حق اعتراض به رای کمیسیون اولی را دارند. مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی می باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند، رای این  کمیسیون قطعی است. در مرحله بدوی با اعلام شهرداری،کمیسیون شروع به بررسی و رسیدگی می نمایدولی در مرحله تجدید نظر با اعتراض هر کدام از طرفین مرحله بدوی یا هر ذینفع دیگری که مفاد رای مرحله اول حقوق او را در معرض تضییع  قرار میدهد ممکن می گردد.

اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری:

 • در مورد رای مبنی بر توقف ساخت و ساز به مالک اخطار می شود جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه و پس از اخذ پروانه، مالک می تواند عملیات ساختمانی خود را بر اساس مفادپروانه صادره انجام دهد. در صورت عدم اجراء توسط مالک، شهرداری باید طبق قانون اقدام نماید.
 • د موردرای مبنی بر قلع و قمع کل بنا به مالک ابلاغ می شود که قوانین و مقررات ساخت و ساز را در ظرف مهلت مقرر شده رعایت نماید در صورت عدم رعایت دستور شهرداری با استفاده از ماموران اجرایی خود و در صورت لزوم با همکاری ماموران انتظامی رای اقدام و بنای مذکور را تخریب می کند.
 • در صورت رای مبنی بر قلع قسمتی از بنا یا ایجاد اصلاحات و تغییرات در بنا احداثی مالک باید در مهلت مقرر که از سوی شهرداری به وی ابلاغ شده نسبت به اجرای رای اقدام نماید.
 • در صورت رای مبنی بر پرداخت جریمه، مالک باید در مهلت مقرر جریمه را به حساب شهرداری واریز نماید؛ درصورت امنتاع از پرداخت، شهرداری پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را می نماید. و کمیسیون نسبت به صدور رای تخریب اقدام می نماید.

 

دعوای اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری:

کمیسیون ماده ۱۰۰ مکلف است در رای یا تصمیم خود تصریح نماید که رای یا تصمیم آن ها  ظرف مدت مزبور در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهلت تقدیم دادخواست راجع به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی کمیسیون مذکور مطابق قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی نفع اعلام نماید از رای صادره بی اطلاع بوده، شعبه دیوان عدالت اداری ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی و در مواردی که به موجب قانون سابق اشخاص قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری را داشته اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است. دعوای اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری می بایست از طریق تقدیم دادخواست باشد و پس از تنظیم دادخواست برگ دادخواست و ضمایم می بایست به دبیر خانه دیوان عدالت اداری با دفاتر نمایندگی دیوان مستقر در دادگستری مراکز استان ها تحویل شود.

طرفین دعوای شکایت از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری:

صرفاً طرفی که تخلف ساختمانی دارد می تواند به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در نزد دیوان عدالت اداری اعتراض نماید و شهرداری نمی تواند از رای کمیسیون به دیوان عدالت اداری شکایت نماید. در مرحله تجدید نظر دیوان عدالت اداری هم متخلف ساختمانی و هم شهرداری می توانند اعتراض نمایند.

هزینه دادرسی شکایت از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری:

هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان عدالت اداری یکصد هزار ریال و در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری دویست هزار ریال می باشد. هزینه دادرسی به تناسب نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد رئیس دیوان و تایید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیئت وزیران به موجب قانون صورت می گیرد.

روند رسیدگی اعتراض به آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری:

رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری مانند شعب بدوی دادگاه های حقوقی می باشد. رسیدگی به شکایات با شکایات طرف پرونده تخلف ساختمانی به جریان می افتد. اما رسیدگی در مرحله تجدید نظر به وسیله هیئت تجدید نظر دیوان عدالت اداری  صرفاً با شکایت و اعتراض شهرداری نسبت به رای شعبه دیوان ممکن می گردد. دیوان عدالت اداری می تواند هر یک از طرفین را برای ادای توضیح دعوت نمایداگر شخص مدعو حاضر شود با ادای توضیح و اگر حاضر نشود با بررسی اوراق پرونده رای صادر می شود. اگر امکان صدور رای بدوی اخذ توضیح نباشد شعبه دیوان قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.

معافیت از شمول کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری:

طبق تبصره ۹ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ساختمان هایی که پروانه ساخت آن ها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده باشد در صورتی که اضافه بنای جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد از مشمول تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری معاف می باشند.


 

تماس با موسسه