مطالبه وجه چک

در مورد سند تجاری چک راه های مختلفی برای اقدام قانونی جهت مطالبه وجه آن وجود دارد: طرح شکایت کیفری، طرح دعوای حقوقی و اقدام از طریق اجرای ثبت. (مطالبه وجه چک)

مراحل مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت

  1. اولین قدم در اقدام از طریق اجرای ثبت این است که دارنده چک باید دایره ی اجرایی مربوط به چک خود را به درستی تشخیص دهد چرا که مطابق ماده 245 آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی درخواست اجرای چک از اداره ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل واقع است به عمل می آید.
  2. مدارک لازم برای درخواست اجرا باید تکمیل شود من جمله:
  • درخواست نامه چاپی طبق نمونه موجود در ثبت
  • اصل و فتوکپی چک و گواهی برگشت آن

لازم به ذکر است برای اقدام از طریق اجرای ثبت مطابقت امضای صادر کننده با نمونه آن در بانک الزامی است.

مطالبه وجه چک

امکان اجرای بخشی از مبلغ چک و چک مشروط

باید خاطر نشان شود که درخواست اجرای وجه چک از طریق اداره ی ثبت در مورد چکهایی که بخشی از مبلغ آن پرداخت و بخشی از آن پرداخت نشده نیز ممکن است (با توجه به ماده 246 آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا) بعلاوه با توجه به ماده 248 آیین نامه فوق چک هایی که روی آن ها پرداخت وجه به صورت مشروط قید شده است نیز از طریق اجرای ثبت قابل وصول می باشد.

مزایا و معایب اجرا از طریق اداره ی ثبت

مزایای مطالبه وجه چک از این طریق این است که اقدام از طریق اجرای ثبت وقت کمتری را تلف می کند و به پروسه ی وصول وجه سرعت می دهد چرا که اداره ثبت بدون رسیدگی و صدور حکم اقدام به اجرای مفاد چک می نماید. بنابراین در اجرای ثبت نیاز به تقدیم دادخواست و تشریفات دادرسی و قطعیت حکم هم نیست.

اما معایب اقدام از این طریق می تواند به شرح ذیل باشد:

  1. امکان حبس کردن صادر کننده وجود ندارد
  2. هزینه اقدام از این طریق بیشتر از دادگستری است
  3. اجرا از طریق اداره ثبت تنها علیه صادر کننده و نه ظهرنویسان امکان پذیر است

 

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکلای مجرب و متبحر این موسسه آماده ارائه هر گونه مشاوره و قبول وکالت دعاوی جهت مطالبه وجه چک از طریق اجرا می باشد.

فهرست