9:00 - 20:00

ساعات کاری موسسه - شنبه الی پنج شنبه

۸۸۵۴۳۰۸۴-6

مشاوره تلفنی رایگان

 

قرارداد پیمانکاری – وکیل تنظیم قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری – وکیل تنظیم قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری

تعریف قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری یا مقاطعه کاری قراردادی است که به موجب آن دولت یا موسسات و سازمان های عمومی انجام عمل یا فروش کالایی را با شرایط معینی در برابر مزد و در مدت معین به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار واگذار می کند. موضوع پیمان ممکن است ایجاد ساختمان یا حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا یا انجام عملی باشد.

تعریف قرارداد

توافق دو یا چند شخص برای همکاری یا برقراری رابطه تجاری و غیرتجاری با یکدیگر که ضمانت اجرایی قانونی داشته باشد را قرارداد گویند.( قرارداد پیمانکاری )

تعریف پیمانکار

پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی که سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار در حکم پیمانکار می باشند.

قرارداد پیمانکاری

تعریف کارفرما

کارفرما شخصی است که پیمانکار به دستور و به نفع او تعهد به انجام کاری می نماید به بیانی دیگر شخص حقوقی است که یک سوی امضاء کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان واگذار کرده است.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی وفق مأموریت سازمانی و با نگاه به چشم انداز متعالی خود با رعایت ارزش ها و رفتار حرفه ای و با رعایت قواعد و استانداردهای علمی و حقوقی و فراتر از آن با همکاری و همیاری حقوقدانان، مشاوران، وکلاء، کارشناسان و متخصصان تراز اول و انجام هر گونه خدمات حقوقی و تهیه و تنظیم انواع قرارداد پیمانکاری که در حوزه پیمانکاری و حوزه های مختلف آمده است را دارد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمائید.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

تماس با موسسه
۰۲۱۸۸۵۴۳۰۸۶
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
×
×