مقالات و نکات کاربردی

قرارداد نمایندگی توزیع و فروش

مقالات و نکات کاربردی

توزیع و فروش

عرضه کننده(تولیدکننده) یا صادر کننده با شخصی قرارداد می بندد که از جانب او اقدامات لازم را انجام دهد. نماینده در استخدام اعطاکننده ی نمایندگی نیست. در قرارداد نمایندگی توزیع و فروش رویه های تجاری طرف اعطاکننده اعمال نمی شود و نماینده در اجرا تابع تصمیمات اعطاکننده نیست، به عبارت بهتر در نمایندگی رویه ی یکسان شرط نیست، اما ممکن است طبق قرارداد یکسان باشد.

بحث اصلی در قرارداد نمایندگی ، بحث توزیع و فروش است و بحث آموزش در آن (برخلاف OUHET و ونچایز) مدنظر نیست.

نماینده به جای اصیل عمل می کند. نمایندگی به گونه ای نیست که کالایی را به طور عمده از اصل خریداری کند و سپس به فروش برساند(مثل توزیع)، بلکه برخلاف قراردادهای توزیع ، نماینده صرفاً به بازاریابی و انعقاد قرارداد می پردازد. اما این به این معنا نیست که نماینده فقط وسیله ی ابراز اراده ی اصیل باشد، بلکه خود طرف قرارداد قرار می گیرد. هر چند قرارداد مزبور برای اصیل و در جهت درخواست وی انجام می گیرد.

توزیع و فروش

بنابراین اصیل می تواند به موجب قرارداد انجام هر یک از امور فروش و توزیع را از نماینده بخواهد، اما در قرارداد نمایندگی توزیع ، برخلاف قرارداد توزیع نماینده مالک آنچه می فروشد نیست بلکه اموال متعلق به اعطا کننده ی نمایندگی است. در نمایندگی توزیع، برخلاف قرارداد توزیع، قرارداد توزیع و فروش در اصل بین اصیل و طرف قرارداد بسته می شود و نماینده به عنوان وکیل اصیل است.

قرارداد فروش و توزیع می تواند انحصاری باشد که در این صورت عرضه کننده متعهد می شود که محصولات خود را فقط به نماینده ی طرف قرارداد خود در قلمرو و مدت زمان مشخص برای امر توزیع و یا فروش ارائه دهد و نماینده به عنوان تنها نماینده مجاز حق انحصاری پیدا می کند.

قرارداد نمایندگی به طور مستقل در حقوق ایران شناخته نشده بنابراین طبق ماده 10 قانون مدنی تنظیم می شود.

ماده ی 1- طرفین قرارداد

1-1- این قرارداد ما بین شرکت…………..به شماره ثبت………….و نشانی……………………………………………….به مدیریت و امضاء مجاز………………..به نشانی……………………………………………………………………………..و شرکت………………………………به شماره ثبت……………………….و نشانی………………………………به مدیریت و امضاء مجاز………………..، منعقد می گردد.

1-2- شرکت عرضه کننده…………از این پس به عنوان فروشنده و شرکت…………………………………نماینده نامیده می شود.

ماده 2-موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از اعطاء نمایندگی به جهت توزیع/ فروش/ توزیع و فروش محصولات تولیدی/ وارداتی فروشنده، با شرایط و قیمت هایی که فروشنده تعیین و ابلاغ می نماید در استان………………. .شهر………………….و همچنین خدمات پس از فروش تعیین شده از طرف فروشنده.

ماده 3- مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ………………..تا تاریخ…………………به مدت………………می باشد که با ارائه ی گزارش از سوی نماینده از فعالیت خود، با تشخیص فروشنده قابل تمدید می باشد.

ماده 4- تعهدات نماینده

4-1- نماینده ملزم است اقلام درخواستی را از طریق…………….با ذکر دقیق شرایط از جمله نوع، تعداد و… به فروشنده اعلام کند. حصول اطمینان از وصول درخواست برعهده ی خود نماینده می باشد.

4-2- نماینده موظف است ظرف……..پس از دریافت اقلام، از طریق………….فروشنده اعلام نماید.

4-3- نماینده ملزم است فقط نمایندگی فروش/توزیع/ فروش و توزیع فروشنده را انجام هد و تحت هیچ شرایطی، حق نمایندگی برای سایر بنگاههای اقتصادی و تجاری، اعم از رقیب و غیررقیب را نخواهد داشت.

4-4- نماینده متعهد است تمام سعی معقول خود را برای اجرای قرارداد به بهترین شکل و طبق ضوابط قرارداد انجام دهد و گزارش عملکرد خود را به صورت ماهانه/ هفتگی به فروشنده ارسال نماید و…

ماده 5- تعهدات فروشنده

5-1- فروشنده موظف است کلیه ی اطلاعات لازم جهت امر توزیع/فروش/ توزیع و فروش و خدمات پس از فروش را مجانآً در اختیار نماینده قرار دهد و تمام اقدامات لازم مربوط به این زمینه ها را به موقع در اختیار نماینده قرار دهد.

5-2- اعطا کننده باید بدون تأخیر نماینده را از رد یا قبول سفارش ارائه شده توسط وی، مطلع نماید.

ماده 6- رژیم مالی قرارداد

6-1- نماینده مستحق دریافت مبلغ…………..به افراد فروش/ توزیع محصولات، که پس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت است می باشد.

6-2- فروشنده کارمزد نماینده را از فاکتورهای فروش او کسر و به عنوان پرداخت قلمداد خواهد کرد.

6-3- محاسبه ی کارمزد بر مبنای مبلغ خالص صورت حساب ها و قیمت واقعی فروش انجام می شود.

ماده 7- شرط محرمانگی

نماینده موظف به اطلاعات و رموز خاص مربوط به تولید و بازاریابی فروشنده و جلوگیری از افشای اطلاعات تجاری محرمانه ی فروشنده می باشد.

ماده 8- شرط انحصار

فروشنده نباید در مدت این قرارداد حق عرضه یا فروش کالاها را به شخص دیگری اعطا کند.

ماده 9- سازماندهی فروش، توزیع، تبلیغات و نمایشگاه ها

ماده 10- میزان فروش

ماده 11- فسخ قرارداد

ماده 12- حل اختلافات


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای متبحر و متخصص در امور قراردادها و حقوقدانان با تجربه در این زمینه آماده ی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش اعم از مشاوره و تهیه و تنظیم قرارداد و وکالت دعاوی قراردادی می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.