صدور پروانه برج های تجاری ،اداری – کمیسیون ماده  ۵ – کمیسیون ماده ۱۰۰

شهرداری ها برای صدور پروانه های برج های اداری ، تجاری و … نیاز به مجوز کمیسیون ماده ۵ داشته و اغلب  برج های موجود بدون مجوز مذکور ساخته شده است . بنابراین تمام پروانه هایی که بدون مجوز کمیسیون ماده ۵ از سوی شهرداری صادر شود ، از نظر قانونی باطل بوده و برای مالک آن ایجاد حق نمی نماید .

با توجه به اینکه وجود چنین برج هایی در سطح شهر ، باعث ورود ضرر مالی و کاهش قیمت املاک مجاور میگردد ، تمامی پروانه ها و آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ که در خصوص ای برج ها صادر شده ، قابل ابطال در محاکم قضایی بوده و مالکین این برج ها مکلفند به جبران خسارت های وارده به مجاورین .

نکته ۴ شهرداری : ورود املاک به محدوده شهری و قانون تعیین وضعیت املاک.

نکته ۶ شهرداری : تغییر کاربری اراضی شهری .

همچنین می توانید تمامی نکات دعاوی شهرداری را از صفحه نکات شهرداری مطالعه نمایید.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی درصدور پروانه برج های تجاری ،اداری   ، کمیسیون ماده  ۵ ، کمیسیون ماده ۱۰۰ با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی شهرداری  به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.