شرکت سهامی شرکتی است که پس از آنکه سرمایه اش تعهد و پرداخت شد به هر یک از سرمایه گذاران ورقه ی سهام داده می شود که این اوراق قابل خرید و فروش در بازار است.

مسئولیت سهامداران شرکتهای سهامی

مسئولیت هر سرمایه گذار در شرکت دقیقاً به میزان سرمایه ای است که گذاشته و مسئولیت دیگری ندارد برخلاف برخی شرکت ها مثل شرکت تضامنی که مسئولیت شریک در آن به میزان کل بدهی های شرکت است.

نکته ای که در مورد شرکت سهامی در خور توجه است این است که مطابق یکی از مواد لایحه ی اصلاحی قانون تجارت این شرکت حتی اگر بر معاملات تجارتی هم نپردازد باز هم شرکت تجاری و بازرگانی است و این دقیقاً برخلاف وضعیت دیگر شرکت های تجارتی در قانون است.

این نوع شرکت بزرگترین نوع سازمانهای تجاری در کل دنیاست. شخصیت حقوقی آن مستقل از شرکا و سرمایه گذارانش است و خود بسیاری از حقوق و تعهدات یک شخصیت حقیقی را دارد. مثلاً می تواند با نام خود اخذ وام کند و یا برای خود تأمین دارایی و اموال کند.

شرکت خود می تواند علیه کسانی که نسبت به آنها ادعایی دارد طرح دعوا کند بعلاوه این اختیار را نیز دارد که با دیگر افراد قرارداد ببندد و حتی مالک شرکت تضامنی یا سهامی دیگری باشد یعنی خود شرکت سهامی شریک شرکت دیگری هم می تواند باشد.

download

شرکت سهامی در کل به دو گونه است: عام و خاص

شرکت سهامی عام

تمایز و برتری بر جنبه ی شرکت سهامی عام نسبت به خاص آن است که در شرکت سهامی عام پذیره نویسی وجود دارد یعنی می توان سهام شرکت را در معرض دید مردم و علاقه مندان گذاشت و آگهی کرد تا به فروش برسد

بیشتر بخوانید :  استعفای وکیل پایه یک دادگستری

شرکت سهامی خاص

در سهامی خاص پذیره نویسی وجود ندارد و سهامداران از ابتدا خود تصمیم به تشکیل شرکت می گیرند و نمی توانند سهام را برای فروش عمومی عرضه کنند.

فهرست