9:00 - 20:00

ساعات کاری موسسه - شنبه الی پنج شنبه

۸۸۵۴۳۰۸۴-6

مشاوره تلفنی رایگان

 

دعوای ناشی از گرانفروشی

دعوای ناشی از گرانفروشی

گرانفروشی

گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیشتر از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.

با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد قانون تعزیرات حکومتی تعزیر (مجازات) می شوند.

از جمله مجازات و تعزیری که برای گرانفروشی در نظر گرفته می شود با توجه به میزان و مراتب و تخلف می باشد که به طور مختصر به شرح ذیل بیان شده است:

در صورتی که میزان گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال باشد در مرحله ی اول اداره تعزیرات حکومتی تذکر کتبی برای شخصی که گرانفروشی می نماید می فرستد و برای وی پرونده تشکیل می دهند. و در صورتی که مرکز یا شخصی که گرانـفروشی می نماید به این تذکر بی اعتنا و بی توجه باشد که در این صورت بی اعتنایی وی نوعی تخلف دوم محسوب می شود که در مرحله ی دوم علاوه بر اخطار شدید و اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و اقدام به ممهور نمودن پروانه واحد به مهر می نماید.

گرانفروشی

و در صورتی که مجدداً تخلف خود را تکرار نماید و به تعهد خود عمل ننماید به جریمه نقدی از پنج هزار ريال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پرونه واحد به مهر می نماید و در صورت بی اعتنایی مجدد باز هم به جریمه نقدی از ده هزار ريال تا ۱۰ برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر و باز هم در صورت تکرار تخلف علاوه بر اخذ جریمه به تعطیلی موقت از شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش اقدام می شود و در مرحله ی آخر اگر باز هم به گرانفروشی ادامه داد مغازه تعطیل و پروانه واحد لغو می گردد.

لازم به ذکر است اگر مبلغ گرانفروشی بیش از بیست هزار ريال تا مبلغ دویست هزار ريال باشد. در مرحله ی اول علاوه بر اخطار کتبی اقدام به اخذ جریمه معادل مبلغ گـرانفروشی می نمایند و در صورتی که تخلف گرانفروشی را تکرار نماید همانند موارد فوق ذکر که گفته شد اقدام می شود.

و در صورتی که میزان گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ريال تا یک میلیون ريال در مرحله ی اول علاوه بر اخذ جریمه نقدی تا دو برابر میزان گرانفروشی اقدام به اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر می نمایند.

و اگر تخلف گـرانفروشی مجدد تکرار شود اقدام به اخذ جریمه نقدی از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی و قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر

و اگر مجدد تکرار شود در مرحله ی آخر علاوه بر اخذ جریمه طبق مرحله ی دوم اقدام به تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی می نمایند.

همچنین لازم به ذکر است که تعزیرات و مجازات کم فروشی و تقلب هم با توجه به میزان و مراتب آن همانند گرانفروشی می باشد.

مرجع صالح دعوای گرانفـروشی ، کم فروشی و تقلب سازمان تعزیرات حکومتی می باشد.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکلای مجرب و متخصص این موسسه آماده ارائه هر گونه مشاوره حقوقی و قبول وکالت دعاوی که جنبه تعزیرات دارند از قبیل گرانفروشی ، کم فروشی و تقلب می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

تماس با موسسه
۰۲۱۸۸۵۴۳۰۸۶
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
×
×