موارد اسقاط حق سرقفلی

یکی از اقداماتی که باعث ساقط شدن حق سرقفلی می شود تغییر شغل است که در ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 به مواردی اشاره می نماید که موجر حق درخواست فسخ سرقفلی و تخلیه ملک را دارد که در بند 7 آن مقرر شده است که در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شود و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد. آنچه از ظاهر بند 7 ماده 14 قانون موجر و مستأجر سال 1356 استنباط می شود این است که اگر مستأجر اقدام به تأسیس و انجام شغلی غیرمشابه شغل مندرج در اجاره نامه یا توافق شده در عین مستأجره نماید مالک حق خواهد داشت نسبت به طرح دعوای تخلیه بدون پرداخت حق کسب و پیشه اقدام نماید.

دعوای تخلیه سرقفلی به جهت تغییر شغل

برای طرح دعوا تحت عنوان تغییر شغل لازم است مستأجر به طور صریح یا ضمنی یا ضمن سند دیگر یا برابر سایر ادله ملزم به دایر کردن شغل یا حرفه معینی در عین مستأجره باشد. بنابراین تا شرطی مبنی بر استفاده معین وجود نداشته باشد صحت ادعای تخلف از شرط غیرقابل پذیرش است.

مدارک لازم جهت دادخواست تخلیه ملک تجاری به جهتتغییر شغل

1- کپی برابر اصل سند مالکیت

2- کپی برابر اصل قرارداد اجاره

3- استعلام ثبتی

4- معاینه و تحقیق محلی (ارجاع به کارشناسی)

5- تأمین دلیل

لازم به ذکر است دعوای مذکور از جمله دعاوی مالی است و هزینه دادرسی آن برابر با 3/5 درصد از بهای خواسته می باشد و دادگاه صالح جهت رسیدگی به این دعوا دادگاه محل وقوع ملک مورد اجاره است.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری که تخصص لازم و کافی در زمینه دعاوی مالک و مستأجر را دارند آمادگی ارائه خدمات حقوقی و تخصصی خویش که در بخش اجاره و سرقفلی توضیح داده شده است می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست