تعهدات سازنده

سازنده قرارداد مشارکت در ساخت و ساز لازم است علاوه بر اهمیت مورد نیاز در تمامی عقود به طور خاص واجد صلاحیت و اهلیت در برخی امور نیز باشد.( الزام سازنده به ایفای تعهدات )

سازنده به موجب قرارداد مشارکت در ساخت و ساز تعهداتی را عهده دار می گردد که به قرار ذیل می باشد:

الف) دارا بودن امکانات و صلاحیت علمی، فنی و قانونی

مقصود از امکانات این می باشد که سازنده توانایی لازم از جهت تجهیزات مواد اولیه و وضعیت مالی را دارا باشد چنانچه سازنده یک شرکت معتبر خصوصی باشد بررسی وضعیت مالی آن پیش از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت ضروری است.

و منظور از صلاحیت این می باشد که مشخص گردد آیاد سازنده صلاحیت علمی، فنی و قانونی برای انجام عملیات ساخت و ساز را دارد یا خیر؟

که در خصوص اشخاص حقیقی نیز به طور خاص، بررسی اصیل بودن خود شریک، بررسی دقیق شناسنامه و اوراق هویت فرد شریک و بررسی بیگانه و ممنوع المعامله نبودن فرد شریک لازم است و در خصوص اشخاص حقوقی بررسی هویت سهامداران، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل از جهت ممنوع المعامله نبودن یا به اصطلاح مسأله دار نبودن بررسی آخرین تغییرات شرکت و بررسی اساسنامه ی شرکت و اصطلاحات آن می باشد.

الزام سازنده به ایفای تعهدات

2- انجام پروژه ی ساخت و ساز

براساس مفاد قرارداد مشارکت در ساخت و ساز انجام پروژه ی ساخت و ساز تعهد اصلی شریک به شمار می رود که در اجرای پروژه ی ساخت و ساز لازم است شریک شرایط زیر را رعایت نماید.

  1. اجرای مطلوب: که منظور از مطلوب بودن مطابقت جریان پروژه با مقررات و شرایط قرارداد است از این رو مسئولیت کامل حسن اجرای پروژه به عهده ی شریک است.
  2. اجرای به موقع: منظور این است که مدیریت و ساز و کار عملیات باید به گونه ای باشد که پروژه در زمان تعیین شده به مرحله ی اجرا درآید و پایان رسد.
  3. لزوم حفاظت از طریق بیمه: بدین توضیح که شخص متعهد اجرای پروژه (سازنده) مکلف است پیش از شروع کار تمام یا آن قسمت از کارهای معین شده در قرارداد را در مقابل حوادث جوی و قهری نزد موسسه معتبری بیمه نماید همچنین سازنده موظف به حفاظت فنی و بهداشتی از پروژه می باشد.
  4. لزوم تعیین محدوده ی عملیات ساخت و ساز: در صورتی که عملیات ساخت و ساز طبق نقشه ها و دستور کارها انجام نشود آنچه در نهایت ساخته می شود غیر از چیزی خواهد بود که مورد توافق طرفین بوده است.
بیشتر بخوانید :  تضمین ضمانت نامه بانکی

ب) پذیرش نظارت مالک زمین بر اجرای عملیات ساخت و ساز

مالک زمین حق دارد در طول عملیات اجرایی ساخت و ساز بر تمامی کارها نظارت داشته باشد این نظارت استطاعی است و اگر تخلفی از شرایط ساخت و ساز اعم از کمی یا کیفی مشاهده نمود می تواند از شریک رعایت شرایط قراردادی یا قانونی را درخواست کند و در صورت عدم ترتیب اثر الزام او از دادگاه بخواهد و در صورت اقتضاء از حق فسخ یا سایر آثار و تضمینات قراردادی استفاده نماید.( الزام سازنده به ایفای تعهدات )

و همچنین علاوه بر موارد فوق سازنده باید تضمینات لازم برای تعهدات خود را نماید.

دعوای الزام سازنده به ایفای تعهدات

در صورتی که سازنده از انجام وظایف و تعهدات خود در قرارداد مشارکت در ساخت امتناع نمود مالک باید با مراجعه به دادگاه صالح که محل اقامت خوانده (سازنده) می باشد دعوای الزام به تعهد سازنده را بخواهد و در صورتی که سازنده از ایفاء تعهد خود سر باز زند مالک می تواند به خرج متعهد مورد تعهد را خود انجام دهد و هزینه دادرسی این قبیل دعاوی برابر با هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی می باشد.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی در راستای اهداف و خط مشی خود مبنی بر پیشگیری از اختلافات و نهایتاً کاهش حجم دعاوی در مراجع قضائی و اداری و با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری و مشاورین حقوقی مورد اعتماد در زمینه قراردادهای مشارکت در ساخت، خدمات حقوقی تخصصی خویش را ارائه می نماید. برای بهره گیری از این خدمات می توانید با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمائید.

بیشتر بخوانید :  درخواست توقف اجرای رای داور
فهرست