9:00 - 20:00

ساعات کاری موسسه - شنبه الی پنج شنبه

۸۸۵۴۳۰۸۴-6

مشاوره تلفنی رایگان

 

دعاوی علیه مالک

دعاوی علیه مالک

دعوای الزام مالک به تنظیم سند رسمی انتقال قدرالسهم عرصه

دعوای الزام مالک به تنظیم وکالت کاری و اداری

دعوای الزام مالک به تحویل اصل سند مالکیت ملک

دعوای الزام مالک به پرداخت بدهی های مالک

دعاوی الزام مالک به تجمیع املاک مشارکت در ساخت

دعوای الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک

دعوای الزام مالک به قک رهن ملک موضوع مشارکت

دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی تاخیر یا عدم تحویل ملک علیه مالک

دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر یا عدم تنظیم سند رسمی مالکیت

نکات و مقالات کاربردی

پرسش و پاسخ

مشاوره با وکیل

مشارکت-در-ساخت-دعاوی-علیه-سازنده-دعاوی-علیه-ملک

تماس با موسسه
۰۲۱۸۸۵۴۳۰۸۶
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
×
×