9:00 - 20:00

ساعات کاری موسسه - شنبه الی پنج شنبه

۸۸۵۴۳۰۸۴-6

مشاوره تلفنی رایگان

 

دعاوی علیه سازنده

دعاوی علیه سازنده

دعاوی الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب و نوسازی

دعوای الزام سازنده به اخذ بیمه های مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت

دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی علیه سازنده

دعوای الزام سازنده به اخذ پایان کار و صورت تفکیکی

دعوای الزام سازنده به تنظیم تقسیم نامه رسمی

دعوای الزام سازنده به اخذ سند رسمی مالکیت آپارتمان های ساخته شده علیه سازنده

دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی تاخیر با عدم تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان های ساخته شده علیه سازنده

دعوای مطالبه خسارت در ساخت آپارتمان از سازنده

دعوای تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت

نکات و مقالات کاربردی

پرسش و پاسخ

مشاوره با وکیل

مشارکت-در-ساخت-دعاوی-علیه-سازنده-دعاوی-علیه-ملک

تماس با موسسه
۰۲۱۸۸۵۴۳۰۸۶
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
×
×