مقالات و نکات کاربردی

دعاوی سرقفلی – مشکلات رایج حقوقی در دعاوی سرقفلی

مقالات و نکات کاربردی

مشکلات رایج حقوقی در دعاوی سرقفلی

یکی از دعاوی های رایج مطروحه در مراجع قضایی ، دعاوی سرقفلی و اجاره می باشد. این نوع دعاوی دارای پیچیدگی های فراوانی می باشد و مشاهده می نمائیم بسیاری از اشخاص که دارای حق سرقفلی می باشند و یا مالک آن می باشند دچار مشکلاتی در این زمینه می باشند. دعاوی مربوط به سرقفلی تحت عناوین مختلف در مراجع قضایی مطرح می باشد به طور مثال دعاوی مطالبه حق سرقفلی و یا تجویز انتقال سرقفلی، تخلیه سرقفلی از جانب مالک، تجویز تغییر شغل در سرقفلی و… با توجه به وجود قوانین مختلف سالهای 56 و 76 و اینکه قرارداد سرقفلی مشمول کدام یک از این قوانین می گردد باعث گردید، اشخاص در طرح اینگونه دعاوی دچار سردرگمی شوند.

رسیدگی به دعاوی سرقفلی در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی می باشد و خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است. لذا تقدیم دادخواست دعاوی مربوط به سرقفلی نیز در مرجع قضایی صالح یکی از مشکلاتی است که اشخاص در اکثر اوقات به اشتباه در مرجع قضایی غیرصالح طرح دعوی می نمایند که باعث رد دعوی می گردد. البته در دعوای تعدیل اجاره بها در سرقفلی شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی می باشد.

طرح دعاوی مربوط به سرقفلی مستلزم داشتن اطلاعات از قوانین و مقررات آن می باشد. وکالت دعاوی سرقفلی نیز مستلزم داشتن تخصص و تجربه کافی در اینگونه دعاوی می باشد چرا که وکیل می بایست از قوانین و مقررات در این زمینه آگاه بوده و بر آنها تسلط داشته باشد تا بتواند وکالت این نوع دعاوی را بر عهده بگیرد و یا مشاوره تخصصی در زمینه دعاوی سرقفلی ارائه نماید. داشتن وکیل متخصص و با تجربه می تواند در رسیدن به نتیجه مطلوب و دلخواه تأثیرگذار باشد و اخذ مشاوره تخصصی می تواند موثر باشد و از بروز بسیاری از مشکلات پیشگیری نماید چرا که امکان دارد پس از اخذ مشاوره از وکیل سرقفلی موسسه حقوقی دادپویان حامی ، وی تشخیص دهد که دعوایی مطرح نگردد و از طریق مصالحه و سازش حل و فصل گردد تا از صرف هزینه و اتلاف وقت جلوگیری به عمل آید.

دعاوی سرقفلی موسسه حقوقی دادپویان حامی

 

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکیل دعاوی سرقفلی آماده ی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش می باشد. اگر به دنبال وکیل با تجربه در این نوع دعاوی هستید و یا نیاز به اخذ مشاوره تخصصی دعاوی سرقفلی دارید می توانید با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس گرفته و از خدمات حقوقی موسسه بهره مند شوید.