دعاوی حوادث کار

حوادث ناشی از کار به حوادثی گفته می شود که برای کارگران بیمه شده در حین انجام وظیفه رخ می دهد منظور از حین انجام وظیفه اوقاتی می باشد که کارگر بیمه شده درکارگاه یا موسسه یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول به کار میباشد و حتی ممکن است موجب آسیبهای جسمانی شده و حتی بعضاً در برخی مواقع موجب فوت کارگر شود. با توجه به این مورد که بسیاری از کارگران اطلاعات حقوقی بسیار کم و اندکی دارند لذا توصیه می شود برای اینکه دچار سردرگمی نشوند موضوع را با وکیل دعاوی حوادث کار در میان بگذارند و با مشاوره وی و چه بسا حتی دادن وکالت به وکیل دعاوی حوادث کار مشکل خود را حل نمایند.

برای طرح دعوای حوادث کار لازم است که در قدم اول کارگر حادثه دیده و یا اولیای دم به مراجع قضائی اعم از دادگستری یا مجتمع قضائی مراجعه نمایند و دادخواست یا شکوائیه ی خود را تقدیم مرجع قضائی مربوطه نمایند.و پس از اینکه دادخواست یا شکوائیه حادثه دیده توسط مرجع قضائی بررسی شد پرونده به کلانتری مربوطه ارجاع  داده می شود. و کلانتری مربوطه نامه ای را به اداره بازرسی کار استان یا اداره کار شهرستان جهت بررسی چگونگی وقوع حادثه و گرفتن برگه ی کسب نظر پزشکی قانونی ارجاع می دهد.

سپس حادثه دیده را به پزشکی قانونی ارجاع می دهند برای اینکه بفهمند که حادثه دیده میزان آسیب دیدگی اش چقدر است پس از اینکه پزشکی قانونی موارد را بررسی کرد نظر خود را به صورت کتبی به کلانتری مربوطه اعلام می نماید.

حادثه دیده یا وکیل وی نامه کلانتری را به اداره بازرسی کار و امور اجتماعی یا اداره کار شهرستان تحویل می دهند تا صحت اظهارات خواهان یا کارگر آسیب دیده را بررسی نمایند.

در قدم بعدی بازرس اداره کار به کلانتری مراجعه می نماید و پرونده تنظیمی توسط کلانتری را بررسی و مطالعه می نماید و به محل وقوع حادثه می رود برای تهیه گزارش بر اساس شواهد و قرائن و مذاکره با کارفرما و شهود حادثه پس از اینکه تحقیقاتش تکمیل شد گزارش حادثه را به کلانتری می فرستد، به منظور ارجاع قضائی برای تعیین قصور هر یک از طرفین موثر در بروز حادثه.

همچنین لازم به ذکر است که کارفرمایان موظفند پس از وقوع حادثه نسبت به تکمیل فرم حادثه و ارسال آن به ادارات کار و سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید.

شخص حادثه دیده یا وکیل وی مکلف هستند کلیه اقدامات قضائی را در دادسرای مربوطه دنبال نماید تا در نهایت رای دادگاه جزایی بر اساس میزان خسارت و دیاتی که در نامه پزشکی قانونی ذکر می شود شخص مقصر را به اندازه در صد تقصیر خود محکوم خواهد نمود.

همچنین لازم به توضیح می باشد در صورتی که کارفرما کارگران خود را بیمه نموده باشد می تواند از بیمه خود استفاده نماید و دیه مربوطه که در رای دادگاه نوشته شده است را به قسمت اجرای احکام کیفری دادگاه تحویل داده تا به کارگر پرداخت شود.

مدارک لازم برای طرح دعوای حوادث ناشی از کار:

  • مدارک شناسایی
  • ارائه مدارک و مستندات و توافقات طرفین قرارداد
  • ارائه بیمه نامه (در صورت بیمه شدن از طرف کارفرما)
  • ارائه وکالت نامه در صورت داشتن وکیل

 

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعاوی حوادث کار با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی اداره کار هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی اداره کار به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.