دعوای اعتراض به عملیات ثبتی / دعوای اعتراض به ثبت

دعاوی ثبتی/ وکیل دعاوی ثبت/وکیل ثبت

 

  • دعوای اعتراض به ثبت مالکیت
  • دعوای اعتراض به تحدید حدود
  • دعوای اصلاح حدود سند مالکیت
  • دعوای اعتراض به حدود املاک و اراضی شهری
  • دعوای اعتراض به حدود ارتفاقی
  • مراجع صالح به اعتراض به عملیات ثبتی
  • روند رسیدگی اعتراض به عملیات ثبتی

 

افراز املاک و اراضی مشاعی

 

افراز املاک و اراضی مشاع

روش افراز املاک

دعوای اعتراض به عملیات افراز

 

دعاوی اسناد و املاک

 

تقاضای صدور سند مالکیت بر اساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت

تقاضای صدور سند مالکیت اعیانی

تقاضای صدور سند مالکیت به نام ورثه

رفع تعارض سند مالکیت با دفتر املاک

اسناد مالکیت معارض

 

تفکیک املاک و اراضی

 

تفکیک املاک و اراضی شهری

تفکیک املاک و اراضی خارج از شهر

تفکیک عرصه

تفکیک اعیانی

صورت مجلس تفکیک

اعتراض به عملیات تفکیکی

دستور العمل تفکیک آپارتمان ها مصوب ۲۰/۵/۸۲

 

دعاوی اجرای اسناد رسمی

اسناد رسمی لازم الاجرا چیست و اجرای آن چگونه است ؟

نسبت به چه اسنادی می توان تقاضای صدور اجرائیه کرد؟

دعوای اعتراض به بازداشت اموال منقول از طریق اجرای ثبت

دعوای اعتراض به بازداشت اموال غیر منقول از طریق اجرای ثبت

تشریفات مزایده چیست؟

دعوای اعتراض به عملیات اجرایی ثبت

دعوای توقف عملیات اجرایی ثبت

دعوای اعتراض به دستور اجرا

دعوای ابطال مزایده

دعوای ابطال سند انتقال اجرایی

دعوای ابطال مزایده به جهت خارج از موعد بودن نظر کارشناسی

دعوای ابطال مزایده به جهت عدم ابلاغ نظریه کارشناسی

دعوای اعتراض به صدور اجرائیه به تسلیم مال غیر منقول

دعوای اعتراض به صدور اجرائیه به انجام تعهد

دعوای اعتراض به صدور اجرائیه به تخلیه ملک

 


 

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با سالها سابقه درخشان و تجربه کافی در زمینه دعاوی وقفی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری که همگی متخصص در دعاوی وقفی می باشند آماده ی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش در حوزه دعاوی وقفی، اعم از مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی وقفی می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.