کپی برداری از این وبسایت پیگرد قانونی دارد
درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

مقالات و نکات کاربردی

درخواست توقف اجرای رای داور

مقالات و نکات کاربردی

توقف اجرای رای داور

طبق ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی « اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست مگر آن که دلایل اعتراض قوی باشد در این صورت دادگاه قرار توقف (منع) اجراء آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد». درخواست توقف اجرای رای داور در قالب دستور موقت وجاهت قانونی ندارد زیرا ارکان و شرایط دستورموقت موضوع مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی منصرف از مقررات مندرج در ماده ۴۹۳ قانون مرقوم می باشد ازجمله اینکه در باب توقف اجرای رای داور برخلاف دستور موقت فوری بودن مورد تقاضا شرط نیست. ثانیاً برخلاف دستور موقت دادگاه ارزش دلائل و مدارک ابرازی از سوی متقاضی را ارزیابی در صورتی که دلیل اعتراض را قوی تشخیص داده قرار توقف اجراء را صادر خواهد نمود. این قرار نیاز به تأیید سرپرست مجتمع ندارد و قطعی است. همچنین درخواست توقف اجرای رای داور به صورت مستقل و بدون تقدیم درخواست (دادخواست) ماهیتی مبنی بر ابطال رای داوری و یا اعتراض به رای داوری وجاهت قانونی ندارد. زیرا اولاً برخلاف دستور موقت و تأمین خواسته، مجوز قانونی در آن خصوص وجود ندارد. ثانیاً، چنانچه درخواست کننده متعاقبا جهت طرح دعوی ماهیتی اقدام ننماید ضمانت اجرائی برای رفع توقف اجرای رای داور (برخلاف مواد ۱۱۲ و ۳۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی) وجود نخواهد داشت. فلذا خواهان فقط ضمن و یا بعد از تقدیم دعوی ماهیتی حق دارد جهت درخواست توقف اجرای رای داور اقدام نماید.

توقف اجرای رای داور

در صورت درخواست توقف اجرای رای داور قبل از طرح دعوی ماهیتی، دادگاه درخواست مزبور را به کیفیت یاد شده قابل استماع ندانسته، قرار رد درخواست را صادر و اعلام می نماید. رای صادره به استناد صدر ماده ۳۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی قطعی می باشد. نکته دیگر اینکه چنانچه درخواست توقف اجرای رای داور به دلایل مختلف منجر به صدور قرار رد شود در صورتی که به موجب رای غیرقطعی، دادگاه حکم به بطلان رای داور صادر نماید به استناد قسمت اخیر ماده ۴۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر داشته: هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق (۴۸۹) باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می ماند.

اخذ تأمین از متقاضی درخواست اجرای رای داور الزامی نیست. صرفاً در صورتیکه دادگاه مربوطه اخذ تأمین را با توجه به اوضاع و احوال پرونده ضروری و مقتضی تشخیص دهد. آنگاه جهت اخذ تأمین مناسب از معترض اقدام خواهد نمود. نوع تأمین، میزان و مقدار آن و مهلت پرداخت آن به تشخیص دادگاه واگذار شده و عرفا باید تأمین مزبور متناسب با موضوع درخواست باشد. در خصوص اینکه آیا تفاوتی بین اعتراض به رای داور و درخواست ابطال رای داوری (موضوع مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی با ماده ۴۹۳ همان قانون) وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت در ماده ۴۸۹ باید بطلان رای درخواست تا دادگاه عندالاقتضاء حکم به بطلان رای داور صادر نماید ولیکن در خصوص ماده ۴۹۳ چنانچه فقط اعتراض به رای داور صورت گیرد دادگاه پس از رسیدگی، رای داور را صرفاً تأیید و یا نقض خواهد نمود.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدانان و کارشناسان متبحر و با تجربه که همگی تخصص لازم و کافی در تهیه و تنظیم قرارداد های داوری داخلی و داوری بین المللی ، قرارداد پیمانکاری و قراردادهای مهندسی را دارا می باشند، آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی اعم از مشاوره، انجام داوری داخلی و بین المللی و وکالت در دعاوی ناشی از اختلافات می باشد.

تماس با موسسه