مصوبات شورای شهر- دادخواست ابطال مصوبات شوراء شهر

تمامی شهروندان حق تقدیم دادخواست جهت ابطال مصوبات شورای شهر در موارد خلاف قانون را دارند ، لیکن در صورت عدم طرح این موضوع در هیئت دیوان عدالت اداری ، شهرداری نمیتواند به بهانه ی عدم ابطال مصوبه ، مانع استرداد وجوهی گردد که بر اساس این مصوبات از شهروندان اخذ شده است .

نکته 2 شهرداری : تفکیک و ورود به محدوده و تغییر کاربری.

نکته 4 شهرداری : ورود املاک به محدوده شهری و قانون تعیین وضعیت املاک.

همچنین می توانید تمامی نکات دعاوی شهرداری را از صفحه نکات شهرداری مطالعه نمایید.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دادخواست ابطال مصوبات شوراء شهر با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی شهرداری  به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست