وکیل قراردادها کیست؟

اقتصاد جوامع مختلف بر پایه معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی استوار می باشد که این معاملات با توجه به گذر زمان شکل پیچیده تر و گسترده تری یافته است.

به همین دلیل مشکلات و اختلافات ناشی از این معاملات در اکثر مواقع در قالب قراردادهای گوناگون پیش می آید. البته برای این گونه مشکلات و اختلافات راهکار بسیار موثری وجود دارد و آن این که جهت عقد قرارداد و تنظیم آن از وکیل متخصص در امور قراردادها کمک بگیریم.

برای تنظیم قرارداد می بایست نکاتی را در نگارش و تنظیم قرارداد رعایت نمود و در اغلب موارد اشخاص غیر متخصص که خود اقدام به تنظیم قرارداد می نمایند به جهت عدم رعایت این نکات که ناشی از عدم آگاهی آن ها می باشد باعث بروز اختلافات در آینده می شود. با محول نمودن تنظیم قرارداد به وکیل  قراردادها اختلافات ناشی از قراردادها پیشگیری می شود. وکیل متخصص قراردادها علاوه بر این که خواست فنی و اقتصادی اشخاص را از نظر حقوقی تنظیم می نماید ، با رعایت نکات مهمی مانند تعیین موضوع دقیق قرارداد،مبلغ قرارداد،نحوه پرداخت،جرائم تاخیر در انجام تعهدات، جرائم عدم اجرای تعهد،تضمین قراردادی و تعیین مرجع صالح به رسیدگی اختلافات و قانون حاکم بر قرارداد،نقش مهمی را در تحکیم قرارداد و کاهش ریسک قراردادی ایفا می نماید. وکیل امور قراردادها علاوه بر تسلط بر قوانین و مقررات داخلی می بایست از قوانین بین المللی نیز آگاه باشد تا بتواند نکات خاص قراردادهای بین المللی را در تنظیم آن رعایت نماید. تنظیم قرارداد توسط وکیل قراردادهای بین المللی باعث می شود اشخاص با خیالی آسوده به فکر تجارت و معاملات خویش باشد و فکر خود را معطوف تنظیم قرارداد ننماید. همچنین تنظیم قرارداد توسط وکیل متخصص قراردادها موجب می شود در آینده اشخاص درگیر مراجع قضایی و داوری نگردند.

وکیل متخصص قراردادها

متخصصان فنی و صنعتی هم که صرفا از  بخش های فنی و صنعتی قرارداد اطلاع دارند ،نمی توانند وکیل دعاوی قراردادها به شمار آیند ،از این رو نبایست اجازه داد چنین قراردادهای پرپیچ و خمی را آن ها تدوین نمایند چیزی که در عمل در حوزه صنعت کشور ما فراوان اتفاق می افتد . وکیل قراردادها از مرحله آغازین قرارداد مانند مذاکرات قراردادی، تهیه پیش نویس و تنظیم قرارداد تا زمان اجرای موضوع قرارداد می تواند در کنار شما باشد لذا بهتر این است که تنظیم قرارداد را به بهرین وکیل قراردادها بسپارید تا از بروز خسارات و مشکلات و اختلافات آینده پیشگیری نمایید.

روشن است به صرف دیدن ،نوشتن و یا اجرا کردن چند قرارداد افراد چه حقوقدان باشد چه مهندس و چه متخصص صنعتی نمی توانند خود را وکیل قراردادها به حساب آورند.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی در حوزه تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی در طی سالیان متمادی فعالیت نموده و جهت دستیابی به اهداف متعالی خویش و جلب رضایت و اعتماد موکلین خود از وکلای متخصص قراردادها بهره گرفته است.جهت بهره مندی از خدمات حقوقی تنظیم قرارداد توسط وکیل قراردادهای موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با موسسه تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

فهرست